Výrobca nápojov Wander AG používa MES na zvýšenie efektívnosti

Spoločnosť Wander AG, výrobca celosvetovo populárnych čokoládových sladových nápojov Ovaltine a Caotina, dosahuje zvýšenú efektívnosť a flexibilitu zavedením MES riešenia ABB do výrobných procesov. Ovaltine a Caotina nielen dobre chutia, ale stali sa nevyhnutnou súčasťou raňajok mnohých detí na celom svete. Ovaltine vyvinutý pred viac ako 100 rokmi je výživný potravinový nápoj pre deti bohatý na vitamíny z výťažku zo sladu, mlieka a kakaa. Je uznávaný ako ideálna kombinácia základných živín v lahodnom a uspokojujúcom teplom nápoji.
Výrobca nápojov Wander AG používa MES na zvýšenie efektívnosti

Závod spoločnosti Wander v Neueneggu vo Švajčiarsku, jeden z najstarších, kde sa Ovaltine vyrába, čelil výzve zvyšujúceho sa dopytu po kapacite a flexibilite. Navyše infraštruktúra závodu sa v posledných desaťročiach rozrástla. Wander AG sa teda pustila do modernizácie a zefektívnenia svojho výrobného procesu s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť a flexibilitu.

Výroba nápojových zmesí Ovaltine a Caotina bola dlho riadená automatizačnou platformou ABB System 800xA. Potreba zvýšiť efektivitu výroby a flexibilitu viedla spoločnosť Wander k implementácii systému výroby (MES). Vďaka zavedeniu MES ABB, ktoré je súčasťou ponuky ABB Ability™ Manufacturing Operations Management (MOM), má teraz spoločnosť Wander zabezpečené úplné horizontálne a vertikálne prepojenie – od dodávky surovín cez výrobu až po hotové výrobky a od systému plánovania podnikových zdrojov (ERP) až po samotnú výrobnú prevádzku. Integrácia vrstvy podnikového systému s vrstvou riadiaceho systému umožňuje synchronizáciu výrobných procesov, transparentnosť všetkých činností závodu, ako aj zlepšenie a optimalizáciu výroby.

Zvýšenie produktivity, kvality a neustále zlepšovanie

Implementácia systému MES bola súčasťou väčšieho modernizačného projektu, ktorý zahŕňal aj zmeny vo fyzickej budove a vyššiu úroveň automatizácie v logistických operáciách (ako je napr. prepojenie vysokoregálového skladu s výrobou a autonómnymi prepravnými vozíkmi AGV). Hlavnou výzvou pre zúčastnené strany bolo udržať výrobné a logistické činnosti bez väčších prerušení. Neustále zmeny v jednotlivých projektoch vyžadovali optimálnu koordináciu a doladenie. Vždy sa museli dodržiavať vysoké štandardy kvality výrobkov, hygieny a poskytovania služieb.

Nové silá na surové a voľne uložené produkty zohrávajú kľúčovú úlohu v optimálnych výrobných procesoch. Vďaka presnému a automatickému získavaniu údajov z MES možno teraz kontrolovať toky materiálu a sledovať výrobné procesy. Systém podporuje aj manuálne a papierové predvýrobné kroky, ako je predbežné váženie surovín. Operátori majú pri navažovaní k dispozícii ergonomické pracoviská a snímače čiarových kódov, čím zabezpečujú vždy presný a efektívny proces. Nový systém má na starosti aj správu zoznamov objednávok jednotlivých produktov. Keď sa výrobná zákazka stiahne zo systému ERP, systém MES spustí dávky a vyžiada potrebnú surovinu, ktorá sa dodáva prostredníctvom AGV vozíka z veľkoskladu. Ďalšia časť surovín pochádza z denných síl. Požadované zložky sa potom zmiešajú za sucha alebo za mokra v závislosti od receptu a potom sa sušia, granulujú a plnia do fliaš ako suchá zmes. Systém tak riadi celkovú receptúru – od váženia surovín po samotný proces miešania vrátane automatického dávkovania všetkých dodávaných komponentov. Miera chybovosti sa vďaka automatizácii znižuje, pretože v prípade zistenia akejkoľvek odchýlky systém okamžite preruší proces váženia alebo zmiešavania.

Medzi ďalšie vylepšenia, ktoré sa dosiahli pomocou nového systému, patrí manipulácia so surovinami. Pred projektom sa srvátkový prášok a kakao dodávali v 25 kg vreckách. Dnes sa tieto prísady skladujú v silách s dennou kapacitou 5 000 kg, ktoré sú plnené prostredníctvom veľkoobjemových vriec. Nové formáty znamenajú pre spoločnosť Wander úspory pri príjme surovín a plnení, ako aj výrazné zníženie potrebnej manipulácie. Kľúčovou funkciou systému MES je bezproblémová a úplná sledovateľnosť všetkých materiálov, zariadení a osôb zapojených do výrobného procesu. Teraz si možno okamžite prezrieť pôvod produktov až po zmiešavacie vrstvy práškov v silách.

Skladové zásoby sú ďalšou oblasťou, ktorá zaznamenala zlepšenie. Keďže je spotreba materiálu zaúčtovaná späť do ERP, zásoby sú vždy aktuálne a správne. To umožňuje včasné preskupenie materiálu a vyhnutie sa nápravným opatreniam a neplánovaným prestojom.

Presvedčivé integrované riešenie

Rozhodnutie riešiť modernizáciu s ABB bolo založené na dobrých skúsenostiach s existujúcim systémom riadenia procesov 800xA a s rozsiahlym know-how úplne integrovaných riešení spoločnosti ABB, na dostupnosti overených a testovaných aplikácií a na dobrom pomere cena/výkon, ktorého výsledkom je skorá návratnosť investícií. „Presvedčilo nás nielen funkčné a technologické riešenie spoločnosti ABB, ale preukázali aj skúsenosti a vedomosti. Bola to konštruktívna a plodná spolupráca s tímom ABB, “povedal Steffen Grill, projektový manažér spoločnosti Wander AG.

Tímová práca pod časovým tlakom

„Spolupráca Wander a ABB bola veľmi dobrá a efektívna. Z dôvodu zložitosti projektu a časového tlaku vznikli niektoré predvídateľné zložité fázy. Všetci sa však správali profesionálne a efektívne,“ dodal S. Grill „Okrem toho výroba musela pokračovať aj počas reštrukturalizácie. Dobre synchronizované tímy Wander AG a ABB sa so všetkými výzvami vyrovnali úspešne. Spoločne sme dokázali vyvinúť konštruktívne riešenia,“ uviedol.

Prínosy

ABB Enterprise Connectivity Solution ako súčasť ponuky MES poskytuje kompletné riešenie na bezproblémovú integráciu výrobných a obchodných procesov, čo umožňuje skutočnú vzájomnú spoluprácu medzi všetkými zapojenými subjektmi. Medzi hlavné možnosti MES nasadeného vo Wander patrí:

 • Riadenie výrobnej zákazky:
  – obojsmerná integrácia ERP na automatické sťahovanie objednávok z ERP do MES a podávanie správ o relevantných situáciách;
  – komplexné smerovanie (tok procesov);
  – prehľad o všetkých výrobných zákazkách a stavoch.
 • Manažment materiálu:
  – sledovanie a vyhľadávanie zaisťuje kompletný prehľad o výrobných zákazkách, materiáloch, šaržách, dávkach, vybavení a personáli, čo vedie k lepšiemu využitiu a dodržiavaniu predpisov;
  – presnosť váženia a výdaja je vylepšená navádzaním operátorov pomocou intuitívnych, používateľsky prívetivých pokynov na displejoch, podporujúcich dodržiavanie predpisov a bezpečnostných postupov, aby sa zabezpečilo, že sa vydá správny materiál a správne množstvo a prejde overovacími kontrolami, kontajnermi a váhami, pričom sa využíva technológia čiarových kódov;
  – bezdrôtové skenovanie čiarových kódov vedie operátora všetkými dôležitými krokmi a zaznamenáva pohyb materiálu.
 • Skladový manažment:
  – správa kontajnerov sa zlepšuje pomocou tzv. Tote zásobníkov používaných na suroviny; spravujú sa polotovary alebo hotové produkty, pričom k všetkým sú okamžite dostupné informácie týkajúce sa výrobnej zákazky, dávky, množstva, dátumu a času naplnenia, čistenia atď.;
  – výška hladiny v silách a doplňovanie sú udržiavané v definovanom rozsahu; dávky a úrovne miešania sa neustále kontrolujú, aby sa umožnilo vytváranie vrstiev.

Ďalšie výsledky

Množstvo ručnej práce a zásahov sa výrazne znížilo v týchto oblastiach:

 • manipulácia so surovinami,
 • váženie a príprava materiálu
 • podávanie správ späť do ERP,
 • zlepšenie kvality a zníženie chýb.

Vďaka zavedeniu nových systémov bolo možné realizovať aj nové výrobné procesy so surovinami a objemovými silami, ktoré sledujú dávky (vrstvené dávkovanie). V oblasti dohľadu a kontroly nad ručnými činnosťami zaznamenala spoločnosť Wander menej chýb a znížila množstvo odpadu. Zlepšuje sa aj správa materiálu, pretože ten sa po spotrebovaní zaúčtuje späť do ERP. To znamená, že skladové zásoby sú vždy aktuálne a správne, čo umožňuje včasné objednávanie materiálu, nápravné opatrenia a menej prestojov.

Zdroj: In the mix: ABB’s Manufacturing Execution Solution, Drink maker Wander AG uses MES for increased efficiencies. ABB, prípadová štúdia. [online]. Citované 10. 10. 2019. Dostupné na: https://new.abb.com/cpm/industry-specific-solutions/food-and-beverage/manufacturing-execution-solution-for-wander-ag-drink-maker.

-tog-