Talianska spoločnosť Comac Srl vyrába od roku 1990 automatizované zariadenia na plnenie fliaš a sudov. V súčasnosti je Comac vedúcou spoločnosťou na trhu a jej produktové portfólio obsahuje celý rad plniacich nápojových liniek vhodných pre minipivovary aj pre tých najväčších výrobcov nápojov. Tieto linky plnia po celom svete do fliaš a sudov vodu, pivo, ovocné džúsy, sirupy, víno aj alkoholické nápoje a medzi zákazníkmi tejto spoločnosti možno nájsť značky ako Heineken, Coca-Cola, SABMiller či AB-InBev.

Comac využíva na projektovanie, rôzne úpravy a prispôsobovanie nápojových liniek požiadavkám svojich zákazníkov spoľahlivé a integrované nástroje EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid, ktoré sú založené na platforme EPLAN. Len čo sa nejaký komponent vloží do návrhu či projektu, možno ho opakovane použiť aj v iných projektoch, a to nielen ako grafický symbol, ale vrátane všetkých funkčných informácií – elektrických, fluidných či pneumatických. To zrýchľuje vývoj, automatizuje tvorbu dokumentácie a vylučuje prípadné ľudské chyby pri nákupe súčiastok.

Keď sú elektrické a pneumatické schémy dokončené, automaticky sa prenesú do PLC systému, ktorý využívajú programátori riadiaceho systému. Celý integrovaný systém minimalizuje možnosti vzniku chýb, výrazne skracuje čas vývoja a šetrí náklady nielen pri vývoji, ale aj pri nákupe súčiastok. EPLAN navyše automaticky generuje technickú dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad pre používateľské manuály.EPLAN Electric P8 podporuje rôzne spôsoby práce, od začiatočného vytvárania grafických prehľadov strojov a zariadení cez podrobné zostavovanie schém zapojení až po prácu s projektovými informáciami, a to nezávisle od grafiky.

EPLAN Fluid je špecializovaný softvér na podporu fluidného projektovania – od hydrauliky cez pneumatiku, chladenie až po mazanie. EPLAN Fluid úplne podporuje normy a štandardy fluidného projektovania vrátane najnovšej normy ISO 1219. V porovnaní s väčšinou systémov založených prevažne na CAD prichádza EPLAN Fluid s jedinečnými logickými funkciami a automatizáciou, ktorá zrýchľuje projektovanie fluidnej technológie.

Obidva systémy – EPLAN Electric P8 aj EPLAN Fluid – zaručujú dokonalú dokumentáciu projektu a podporujú ju aj v medzinárodnom meradle. Obidva systémy majú navyše rovnakú filozofiu ovládania a dokážu spolu vzájomne transparentne spolupracovať. Prenášanie údajov z EPLAN Electric P8 do EPLAN Fluid a naopak je úplne automatické a vďaka EPLAN platforme ich môže kompletne využívať fluidný aj elektrotechnický projektový tím.

„Nasadenie softvéru vyžiadalo asi tri mesiace, počas ktorých sme museli zadať do systému všetky detaily o komponentoch a súčiastkach,“ komentuje nasadenie riešenia EPLAN Luca Cattaneo, koordinátor vývojového oddelenia v spoločnosti Comac. „EPLAN umožňuje nahrať komponenty nevyhnutné pre našu výrobu a doplniť ich všetkými potrebnými informáciami – od mechanických rozmerov až po grafický symbol. Je to veľmi otvorený systém, ktorý umožňuje s minimálnymi IT znalosťami individuálne prispôsobenie a spoločné využívanie databázy znalostí.“ Nasadenie systému EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid v Comac Srl výrazne zefektívnilo projektovanie aj vývoj produktov. Podstatne znížilo čas vývoja, minimalizovalo chyby a v neposlednom rade aj zautomatizovalo vytváranie potrebnej dokumentácie.

-tog-