Výrobca strojných súčastí integruje kolaboratívne roboty vlastnými silami

Firma CNC Trčka vznikla v roku 1990 v Ostravici v okrese Frýdek-Místek v Moravsko-sliezskom kraji a postupne z veľkej časti prešla na strojársku výrobu. Teraz sa zaoberá predovšetkým presnými CNC trieskovými strojnými dielmi. Hlavnou pracovnou náplňou je výroba strojných súčastí na zákazku podľa výkresovej dokumentácie alebo dodaného vzoru. Svojim zákazníkom dodáva predovšetkým menšie strojné diely do leteckého, medicínskeho, automobilového a iného priemyslu, ktoré exportuje priamo do Nemecka, Švajčiarska a Francúzska.
Výrobca strojných súčastí integruje kolaboratívne roboty vlastnými silami

Spoločnosť CNC Trčka zvýšila produktivitu práce vďaka automatizácii obsluhy CNC stroja využívajúceho kolaboratívny robot UR5 od spoločnosti Universal Robots. Predtým bol stroj obsluhovaný ľudským pracovníkom, teraz vykonáva nakladanie obrobku do CNC obrábacieho sústruhu z gravitačného zásobníka a ovládanie sústruhu a jeho dverí robot UR5. Vďaka jednoduchému a intuitívnemu programovaniu si aplikáciu vrátane ovládania dvojitého pneumatického grippera dokázali vo firme vytvoriť sami bez predchádzajúcich skúseností – iba so základným školením v trvaní dvoch dní. Popri automatizácii manipulačných procesov bola normalizovaná aj dĺžka cyklu.

Spoločnosť má aktuálne v prevádzke 20 CNC sústruhov a šesť obrábacích frézovacích centier. Vzhľadom na model prevažujúcej zákazkovej výroby je na zvládnutie rôznych zákaziek potrebná dostatočná výrobná flexibilita a rýchlosť. Firma začala automatizovať s tradičnými priemyselnými robotmi, avšak pre isté aplikácie zvolila kolaboratívne roboty, pretože sú menej náročné na priestor a nevyžadujú ochrannú klietku. Roboty Universal Robots zaujali jednoduchosťou aplikácie, prívetivosťou rozhrania, ľahkým programovaním a možnosťou nainštalovať si robot vlastnými silami.

Po absolvovaní školení firma kúpila prvé UR5 a aplikovala ich na starý CNC stroj, kam sa vkladá surový materiál, ktorý sa následne obrába. Tento proces doteraz vyžadoval nepretržitú prítomnosť operátora. Nové riešenie má zásobník na 84 kusov surového materiálu, čo teraz znamená zásobu na cca 45 minút. Operátor iba dopĺňa zásobník, kontroluje hotovú výrobu a v zostávajúcom čase sa môže venovať iným strojom. Po doladení aplikácie a jej skúšobnej prevádzke bude riešenie rovnakým spôsobom aplikované na ďalšie tri CNC stroje.

„Podnikáme v prostredí zmiešanej výroby, kde je každá zákazka svojím spôsobom unikátna, čo vyžaduje pomerne veľkú výrobnú flexibilitu,“ povedal Ing. Michal Trčka, technický riaditeľ, CNC Trčka. „Na druhej strane rastúce nároky zákazníkov nás nútia zvyšovať produktivitu a zavádzať automatizačné technológie. Kolaboratívne roboty Universal Robots sú ideálnym riešením, ktoré nám umožňuje vyrovnať sa s obomi požiadavkami vďaka rýchlemu a pružnému nasadeniu, intuitívnemu ovládaniu a oslobodeniu nášho personálu na pracoviskách od rutinnej manuálnej práce.“

www.universal-robots.cz