Ciele modernizácie

Výrobca žeriavov musel túto zmenu vykonať, pretože predchádzajúci systém na báze GPS (v prevádzke už od roku 2002), nespĺňal všetky nové technické požiadavky a už nebolo možné zaručiť jeho celosvetovú dostupnosť. Nové riešenie určilo aj nové jednoznačné ciele projektu modernizácie:

  • Nezávislosť na špeciálnych poskytovateľoch
  • Vyššia rýchlosť prenosu dát
  • Účinná metóda šifrovania dát
  • Jednoduchá rozšíriteľnosť do budúcnosti

Realizáciou projektu bola poverená spoločnosť Deltalogic Automatisierungstechnik GmbH. Expert v automatizácii, výrobca inovatívnych hardvérových, softvérových komponentov a dlhodobý partner INSYS icom už predtým dodával spoločnosti Wolffkran komunikačné adaptéry, ktoré konvertovali prevádzkové a chybové dáta zo Simatic S7-300 v žeriavoch do proprietárneho softvéru WolffLink.

V novej koncepcii vzdialenej údržby od Deltalogic, sa kontrolér žeriavu automaticky a samostatne prihlási do centrálneho serveru Wolffkran cez SMS správu. Ak je nutné, server vyzve mobilný router MoRoS HSPA tiež cez SMS na nadviazanie šifrovaného VPN tunela. Následne získajú servisní technici prístup ku všetkým relevantným informáciám, chybovým hláseniam a stavom prichádzajúcim z S7-300. Komunikačný a programovací adaptér ACCON-NetLink-PRO compact od Deltalogic, ktorý je nainštalovaný medzi MoRoS HSPD a S7-300, zabezpečuje plynulú komunikáciu medzi TCP/IP a proprietárnym rozhraním Siemens MPI.

Priemyselná dátová komunikácia

SIM karty pre priemyselné routre MoRoS poskytol telekomunikačný operátor Telefónica, ktorý spolupracuje s INSYS icom a DeltaLogic v sieti „Excellence in M2M“ a ponúka riešenia v oblasti priemyselnej dátovej komunikácie. „Vďaka inteligentnému podnikovému riešeniu môžu naši zákazníci oveľa efektívnejšie a za oveľa nižšie náklady prevádzkovať nielen svoje vnútorné a vonkajšie procesy, ale aj kompletné aplikácie“, hovorí Kai Braschi, viceprezident Digital M2M spoločnosti Telefónica v Nemecku. „Nákladovo a časovo náročné IT projekty už nie sú potrebné.“

Centrálna VPN sieť

Aby bolo možné nainštalovať a prevádzkovať VPN spojenie, Wolffkran používa službu INSYS Connectivity Service, ktorú INSYS icom ponúka cez portál https://connectivity.insys-icom.de. Táto centrálna VPN sieť umožňuje používateľom rýchlo, ľahko a efektívne vytvoriť VPN sieť bez zvláštnych zručností alebo technických znalostí. Prihlásení používatelia len vytvoria požadované zariadenia a VPN konfigurácie a systémom generované certifikáty sa potom stiahnu automaticky. Priemyselné routre MoRoS sú nakonfigurované automaticky, no používatelia môžu použiť v projekte aj zariadenia iných výrobcov.

Implementácia služieb v budúcnosti

„Našli sme riešenie pre naše vysoké nároky: MoRoS mobilné rádiové routre ponúkajú širokú škálu funkcií a môžu byť ľahko nakonfigurované, čo šetrí náš čas,“ hovorí Andreas Wagner, vedúci elektrotechnického oddelenia v spoločnosti Wolffkran Heilbronn. „Routre nám okrem toho ponúkajú ďalšie významné možnosti, ktoré využijeme pri implementácii ďalších služieb v budúcnosti. Preto sme začali do všetkých našich žeriavov montovať MoRoS HSPA od spoločnosti INSYS icom.“ Nový žeriav WOLFF 5014 city – nedávno predstavený na tohtoročnej výstave strojov v švajčiarskom Berne, sa stal prvým modelom so vzdialeným riešením údržby cez VPN.

www.insys-icom.com