Keď sa spoločnosť Oxywise rozhodla začiatkom minulej dekády od základu zmeniť svoje podnikanie a namiesto dodávky generátorov kyslíka a dusíka iných výrobcov začala takéto produkty sama vyrábať, musela vyriešiť množstvo súvisiacich otázok. Okrem zabezpečenia výrobných priestorov a hľadania odbytových trhov išlo predovšetkým o samotný návrh produktov a voľbu komponentov, ktoré v nich budú využívané.

Generátory Oxywise sú samy o sebe výrobné zariadenia, ktoré zo stlačeného vzduchu produkujú kyslík alebo dusík. Sú alternatívou k tradičným kyslíkovým či dusíkovým fľašiam, pričom sú dizajnované a vyrábané na nepretržitú prevádzku. Používajú sa nielen v medicíne, ale prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.

Generátory fungujú metódou absorpcie striedavým tlakom, čo je najpoužívanejší spôsob výroby kyslíka a dusíka v plynnej forme. Ide o pomerne zložitý výrobný proces, ktorý má svoje časové konštanty a postupnosť krokov. Popri tom je, samozrejme, nevyhnutné sledovať rozličné hodnoty (napríklad rosný bod, teplotu, tlak a iné), na základe vstupov proces riadiť a upravovať, prípadne – ak je to nevyhnutné – aj automaticky úplne zastaviť a predísť nákladnej oprave.

Spoľahlivosť a globálna podpora

Kľúčovou požiadavkou na generátory je spoľahlivá a bezpečná prevádzka, preto musel Oxywise už od začiatku vybrať na riadenie výroby plynov vo svojich produktoch vhodné priemyselné počítače. Keďže spoločnosť dodáva generátory do viac ako 70 krajín po celom svete, mimoriadne dôležité kritérium bola globálna dostupnosť komponentov a náhradných dielov, aby bolo v prípade výpadku možné funkčnosť generátora čo najrýchlejšie obnoviť.

„Automobilka Porsche tvrdí, že viac ako 70 % vyrobených kusov modelu 911 je stále v prevádzke na cestách. My máme doteraz funkčných 100 % generátorov, ktoré sme v ostatnom desaťročí vyrobili. Potvrdzuje to, že sme sa nikdy nesústredili na maximalizáciu zisku, ale v prvom rade na spokojnosť zákazníka,“ hovorí Ing. Stanislav Matys, technický riaditeľ spoločnosti Oxywise.

Slovenský výrobca preto vo svojich generátoroch využíva na riadenie výroby kyslíka či dusíka od úplného začiatku priemyselné počítače Siemens, konkrétne PLC radu S7-1200 a S7-1500.

Zjednodušenie vývoja

Výhoda spočíva nielen v celosvetovej podpore a dostupnosti priemyselných komponentov Siemensu, vďaka ktorej je napríklad pri zriedkavých poruchách alebo fyzickom poškodení problém poškodený komponent prakticky okamžite získať. Pre výrobcu OEM, akým je Oxywise, ktorý si produkty navrhuje a skladá pomocou vlastných zdrojov, je obrovským prínosom aj TIA portál Siemensu. S. Matys si ešte zo štúdia na univerzite spomína, aké zložité bolo vytvoriť napríklad prototyp výrobnej linky a naprogramovať PLC počítač vo viacerých vývojárskych prostrediach. Nástroj Siemensu naproti tomu v jednom prostredí spája všetko, čo výrobca potrebuje na naprogramovanie funkčných generátorov a vzájomné vyladenie komponentov. „Ak vložíte do návrhu napríklad profinetový ventilový ostrov, displej, router, okamžite vidíte prepojenie s inými prvkami a potrebujete urobiť menej krokov a nastavení. Je to jednoduché, rýchle a funkčné,“ vysvetľuje na praktickom príklade.

Benefity širokého portfólia

TIA portál je súčasťou širokého portfólia produktov a služieb, ktoré zákazníci dlhodobo oceňujú. Preukázalo sa to napríklad aj počas pandémie, ktorá priniesla väčšiu potrebu vzdialeného prístupu do systémov. Oxywise takúto možnosť zákazníkom nemal problém dodať, a to vďaka routerom Siemens umožňujúcim využitie platformy SINEMA Remote Connect. „Dôležité je, že vzdialený prístup prebieha cez zabezpečené servery, takže ide o bezpečné rozhranie chránené proti útokom,“ dodáva S. Matys.

V neposlednom rade súčasťou širokého portfólia a celosvetového záberu je aj podpora a poradenstvo. „Nikdy nikde nemôže všetko pokryť a zvládnuť jeden človek. Nikto za nás naše produkty nevyvinie a nenaprogramuje, ale ak potrebujeme pomoc, vieme že máme od Siemensu k dispozícii kvalitnú podporu. Vedia nás nasmerovať, poskytnúť nám množstvo vzorových príkladov alebo reagovať aj na problém, ako sme mali v minulosti s firmvérom, ktorý následne vyriešili v rámci celosvetovej aktualizácie,“ uzatvára S. Matys.

www.siemens.sk