Prevádzka výroby a uskladnenia živíc v tomto podniku bola postavená už pre mnohými rokmi a nemala doteraz nainštalované žiadne vhodné riešenie na ochranu pred preplnením jednotlivých zásobníkov. Neexistovala žiadna indikácia alarmových stavov „prekročenie hornej hranice“ a „prekročenie dolnej hranice“ živice v zásobníkoch. Bez ochranného riešenia by sa mohlo stať, že dôjde k preplneniu zásobníka, čo môže spôsobiť bezpečnostné a environmentálne riziká. Okrem toho náklady na inštaláciu drôtových vysielačov výšky hladiny na všetky zásobníky v priestore skladiska sú veľmi nákladné. Okrem investičných výdavkov by prevádzku ovplyvnilo aj časové a pracovné vyťaženie technikov, ktorí by sa na nasadení takého riešenie podieľali.

Riešenie

Na jednotlivé zásobníky bolo preto nainštalovaných 28 súprav bezdrôtových číslicových vysielačov výšky hladiny Rosemount 702 a 41 súprav rádiofrekvenčných kapacitných snímačov výšky hladiny od iného výrobcu. Uvedená kombinácia umožňuje bezdrôtové posielanie alarmových správ o prekročení hornej alebo dolnej medze, takže šetrí náklady na káble, rozvádzače a VV karty. Navyše dvojkanálová kapacita sedemstodvojkových snímačov umožnila súčasne zachytenie signálov o prekročení hornej aj dolnej medze, čo bolo z hľadiska nákladov na nastavenie opäť efektívne. Na prepojenie alarmových signálov s miestnosťou riadenia cez OPC slúži jedna inteligentná bezdrôtová brána (Smart Wireless Gateway).

Jej webové rozhranie umožňuje operátorom v miestnosti riadenia nastavovať sieť cez webový prehliadač, zatiaľ čo možnosť univerzálneho pripojenia brány umožňuje prostredníctvom Modbus RTU sledovať operátorovi HMI informácie o výške hladiny priamo na mieste v prevádzke. Bezdrôtové riešenie bolo jednoducho nastaviteľné, cenovo efektívne a poskytuje dostatočnú úroveň automatizácie pri posielaní alarmov, špeciálne potrebnú pri prevádzke výroby a skladovaní živíc, ktorá má ešte stále veľa rôznych káblových trás, ktoré je ­r­iskantné odstrániť alebo presunúť a ktoré sú tam uložené už veľa rokov. Riešenie bez káblov takisto znamená menej lešení a ­výkopov, čo znižuje náklady na projekt. Výrazne sa tiež znížilo ­riziko preplnenia zásobníkov aj riziko ohrozenia pracovníkov prevádzky.

Zdroj: Bitumen Tank Farm Mitigates Risk of Overspill and Increases Plant Safety with Wireless Discrete Transmitters, Emerson processs Management, Case Study, 201, dostupné 14. 5. 2012 online