Vyššia efektivita a profesionalita v elektroprojekcii

Zavedená a veľmi úspešná firma na vývoj a výrobu supersilných magnetov a s tým súvisiacich technológií Eclipse Magnetics nedávno zaznamenala rastúci dopyt po elektromagnetických systémoch a riešeniach. Ako tento nárast riešiť efektívne a hospodárne? Na pomoc si vybrala softvér CAE od spoločnosti EPLAN.
Vyššia efektivita a profesionalita v elektroprojekcii

Spoločnosť Eclipse Magnetics so sídlom v Sheffielde vo Veľkej Británii a so špecializovanými kanceláriami v Kanade, Číne a vo Francúzsku má viac ako 100 rokov skúseností a je súčasťou svetovo preslávenej Spear and Jackson Group. Zaoberá sa vývojom a výrobou vysoko výkonných magnetických systémov a dodáva kľúčové zariadenia niektorým z lídrov v náročných priemyselných odvetviach, ako je potravinárstvo a nápojový priemysel, automobilový priemysel, letectvo a oceliarstvo. Spoločnosť sa pýši ponukou produktov a systémov, ktoré spájajú kvalitu s výkonom a hodnotou. Aby v tom mohla pokračovať, rozhodla sa Eclipse Magnetics, že by bolo na prospech firmy ďalej zlepšovať konštrukčné a výrobné schopnosti. Preto požiadala spoločnosť EPLAN o radu a metodické vedenie.

Všetky projekty sa teraz robia v softvéri EPLAN

„Boli sme v bode, keď sa podnikanie v oblasti elektrotechniky stávalo čoraz zložitejšie, a preto sme pocítili potrebu výkonného a všestranného nástroja na elektroprojekciu a plánovanie,“ vysvetlil Harry Heathfield, elektroprojektant v spoločnosti Eclipse Magnetics. „Po dôkladnom vyhodnotení možností bola spomedzi niekoľkých ďalších dodávateľov softvéru CAD/CAE vybraná spoločnosť EPLAN, aby do práce našich projektantov elektrických zariadení vniesla vyššiu efektivitu a profesionalitu.“ Nakoniec Eclipse Magnetics zvažovala produkty EPLAN Pro Panel vrátane modulu Process Wiring, EPLAN Fluid a EPLAN Smart Wiring.

Spoločnosť zakúpila riešenie EPLAN Pro Panel, aby uľahčila proces projektovania, pretože používateľom umožňuje navrhovať a konštruovať riadiace skrine a rozvádzače v 3D. EPLAN Pro Panel pokrýva celý rad služieb – rozvrhnutie montáže v 3D, virtuálne zapojenie komponentov až po individuálne návrhy. Ponúka tiež komplexný výber možností plánovania, dokumentácie a správy projektov automatizácie.

Virtuálny 3D model riadiacich skríň a rozvádzačových systémov pomáha projektantom čo najlepšie využívať obmedzený priestor. Integrované plánovacie pomôcky, ako je testovanie kolízií, dodržiavanie montážnych pokynov výrobcu, minimálna vôľa a polomer ohybu, umožňujú rýchle a optimálne rozmiestnenie a inštaláciu.

„Tento výkonný nástroj umožní spoločnosti Eclipse Magnetics vytvárať výkresy a dokumentáciu podľa noriem IEC vo viacerých jazykoch, generovať inteligentné schematické PDF súbory a 3D modely skríň, vypočítať vedenie káblov a vzduchového potrubia, automatizovaný výpis materiálov a ďalšie veci, ktoré sú súčasťou EPLAN Pro Panel,“ hovorí nadšene H. Heathfield. „Súbory takýchto podrobných údajov zabezpečia trvalú kvalitu vo výrobe a rast produktivity. Softvér tiež prinesie štandardizáciu a lepšiu previazanosť pracovných postupov medzi spracovateľmi strojárskej a elektrotechnickej časti, a to v kancelárii aj v dielni.“

Vzhľadom na požiadavku pracovať so staršími výkresmi sa spoločnosť Eclipse Magnetics rozhodla pre EPLAN Pro Panel STEP Export. Táto funkcia im umožňuje bezproblémový prenos medzi súbormi programov a zabezpečuje, aby boli všetky použité formáty kompatibilné s ohľadom na koncového užívateľa.

Efektívne a bezchybné inžinierske procesy

Tím Eclipse Magnetics tiež zakúpil produkt EPLAN Smart Wiring, softvérové riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje zapojenie kabeláže rozvádzača vďaka vizualizácii zapojenia a 100 % digitálnemu sprístupneniu všetkých potrebných dát. Používatelia ťažia z výrazného poklesu chybovosti a veľkej úspory času. To sa týka najmä zmien na poslednú chvíľu, pretože softvér rieši zložitú úlohu porovnania novej verzie projektu s pôvodným stavom.

„Digitálna forma vytvorená v EPLAN Smart Wiring korešponduje s 3D rozvrhnutím virtuálneho modelu v EPLAN Pro Panel,“ vysvetlil Steve Graham, regionálny manažér predaja v EPLAN. „Nová aplikácia však môže byť využitá na zvýšenie produktivity aj bez 3D rozvrhnutia. Ďalšou výhodou je možnosť vzdialeného použitia na mobilných zariadeniach, ako sú tablety či inteligentné telefóny.“

Pre svoje projekty zvolila spoločnosť Eclipse aj riešenie EPLAN Fluid. Ide o inžiniersky nástroj na automatizovaný návrh a dokumentáciu okruhov vo fluidných energetických inštaláciách v hydraulike, pneumatike, chladení a mazaní, ktorý plne zodpovedá súčasným štandardom, ako je mechatronická norma EN81346. Projekcia špecifická pre kvapaliny je prepojená so všetkými ostatnými inžinierskymi disciplínami prostredníctvom platformy EPLAN, vďaka čomu možno vykonávať rôzne úlohy paralelne, takže proces sa tak celkovo zrýchľuje.

Tím Eclipse Magnetics do svojich výrobných systémov zapojil širokú škálu produktov EPLAN. V nadväznosti na to logicky usúdil, že s cieľom ich maximálneho využitia by stálo za to absolvovať špecializované školenia.

Obrovské zlepšenie času

Projektanti prešli štandardným osemdňovým školením na EPLAN Pro Panel a následne absolvovali kurzy k produktom EPLAN Smart Wiring a Process Wiring. V súčasnosti si spoločnosť predplatila ďalšie školenia zamerané na EPLAN Fluid.

„Nákup všetkých týchto riešení EPLAN nám pomohol byť organizovanejší a štandardizovanejší a naši zákazníci to oceňujú,“ povedal H. Heathfield. „EPLAN ponúka profesionálny a efektívny pohľad na naše projektovanie. Vo fáze návrhu sme zaznamenali obrovské zlepšenie času a úbytok chýb. EPLAN Smart Wiring výrazne pomohol našim zamestnancom v dielni bez ohľadu na úroveň ich skúseností. Tým uvoľnil dôležité kapacity pre zvyšok tímu. Celkovo sa veľmi tešíme, že sme to s EPLAN-om vzali tak ‚z gruntu‘, pretože s každým prvkom môžeme zvýšiť kvalitu a uspokojiť tak našich zákazníkov.“

Čo zákazník potreboval? EPLAN!

Spoločnosť Eclipse Magnetics s výhodou využíva aj EPLAN Data Portal, čo je webová aplikácie poskytujúca prístup k podrobným údajom o viac ako 830 000 elektrických, mechanických, fluidných a pneumatických komponentoch od viac ako 230 svetových výrobcov. Dáta možno pretiahnuť priamo do projektu EPLAN, čím sa znižuje náročnosť konfiguračných prác a zvyšuje kvalita dokumentácie stroja a systému.

S cieľom podporiť svoj inžiniersky tím v každodennej činnosti má Eclipse Magnetics zaistenú tiež globálnu podporu EPLAN. Tá tímu umožňuje prístup k odborníkom EPLAN, online helpdesk, prístup k často kladeným otázkam a vyhradený telefónny servis.

Zdroj: Eclipse Magnetics: Eclipse discovers the magnetism of EPLAN! Prípadová štúdia. [online]. Citované 14. 10. 2019. Dostupné na: https://www.eplan-sk.sk/en/solutions/control-cabinet-and-switchgear-engineering/eplan-pro-panel/customer-case-stories/view/exampledetail/eclipse-discovers-the-magnetism-of-eplan-1/.

-tog-