Automatizácia a robotizácia procesov je nezastaviteľný fenomén a má mnohé výhody, napríklad znižovanie nákladov, zlepšovanie stability procesov a v neposlednom rade odbremenenie zamestnancov od časovo náročnej a neergonomickej práce. Všetky tieto výhody si majiteľ spoločnosti Zvolenská mliekareň veľmi dobre uvedomuje, preto sa v roku 2019 rozhodol investovať do robotizácie troch špecifických výrobných procesov. Prieskum trhu a pozitívne referencie na kvalitu, spoľahlivosť a servis ho nasmerovali na použitie robotov od firmy FANUC a integračnú spoločnosť Rossum Integration, s. r. o.

Robotické pracoviská odoberajú kartóny s jogurtami z výrobnej linky a následne ich vkladajú na paletu. Vzhľadom na obmedzený pracovný priestor bolo potrebné prihliadať na kompaktnosť riešenia jednotlivých robotických buniek pri zachovaní stability procesu. Z toho dôvodu boli použité dva roboty FANUC R-1000iA 130F a v špecifickej aplikácií, kde robot obsluhuje až šesť paliet naraz, FANUC R-2000iC 125L s dosahom 3,1 m a nosnosťou 125 kg. Aj pri vysokej nosnosti a veľkom dosahu pracujú roboty Fanuc s opakovateľnou presnosťou 0,05 mm.

Aby bol dosiahnutý cyklový čas stanovený zákazníkom, bol vyvinutý unikátny efektor, ktorý manipuluje s celými stohmi kartónov naraz, je schopný paletizovať aj depaletizovať a zároveň kladie preložky na zvolené vrstvy kartónov podľa baliaceho predpisu. Spektrum výroby na produkčných linkách firmy Zvolenská mliekareň je obrovské, linky preto boli navrhnuté s možnosťou rýchleho prestavenia, ktoré pokrýva sedem typov formátov kartónov. Vstup paliet do procesu a ich výstup vyriešili konštruktéri firmy Rossum Integration pomocou dvoch nad sebou inštalovaných dráh a vertikálneho výťahu. Vo výsledku sú palety zavádzané aj odoberané z procesu na tom istom mieste. Integrované pracoviská odbremenili v priemere šesť ľudí na jednu zmenu.

V súčasnosti sa vo firme Zvolenská mliekareň zavádza systém centrálneho zberu dát a ich vyhodnocovania s cieľom efektívnejšieho a pružnejšieho riadenia výroby, čím sa tento výrobný závod dostáva k podobe digitálneho podniku, čo je pre tento typ výroby unikátne. Z tohto dôvodu majú robotické bunky integrované firmou Rossum Integration pripravené rozhranie na posielanie dát do nadradeného systému tak, aby mohli byť jeho súčasťou.

www.rossum.sk
www.fanuc.sk