Závod na výrobu elektromotorov nasadil pokročilé riešenie MindSphere

Ako jeden z prvých v Európe nasadil mohelnický závod Siemens na výrobu elektromotorov pokročilé riešenie systému MindSphere: Connect and Monitor. Výrobné a prevádzkové údaje z 36 strojov a niekoľkých pracovísk vďaka zavedeniu systému MindSphere poskytujú kompletný prehľad o výrobe i jednotlivých strojoch. Závod tak dosiahol pokročilý stupeň digitalizácie procesov prediktívnej údržby a riadenie dostupnosti a vyťaženia strojov.
Závod na výrobu elektromotorov nasadil pokročilé riešenie MindSphere

„Prvé pracovisko, ktoré sme do systému MindSphere pripojili, bolo odlievanie rotorov,“ uviedol riaditeľ závodu Siemens Elektromotory Mohelnice Pavel Pěnička. „V ďalšom kroku sme pripojili 36 obrábacích strojov a projekt dokončíme zapojením 12 dôležitých navíjacích pracovísk. V tejto zostave budeme mať údaje o výrobe aj jednotlivých zariadeniach kompletné, čo nám umožní oveľa lepšie sledovať ukazovatele KPI indikujúce schopnosť plniť požiadavky zákazníkov.“ Skupiny strojov sú rozdelené podľa výrobných hál a údaje z nich sa zbierajú do hlavného PLC, kde prebehne predbežné spracovanie a následne sa pomocou hardvérového komponentu MindConnect Nanobox odosielajú do MindSphere.

Cieľ: maximálne vyťaženie strojov

Dôležitú údajovú základňu predstavujú informácie o parametroch strojov a zariadení, napríklad navolenie programu obsluhou, spustenie cyklu, taktu stroja, otáčok vretena atď. Dostupnosť týchto dát a ich analýza umožňuje optimalizovať napríklad stratové časy vo výrobe, zvyšovať kapacitu a efektivitu alebo štandardizovať výrobu. „Navyše možno postupne skracovať priebežný čas výroby, čo je dnes jeden z kľúčových parametrov štíhlej výroby, ktorej výsledkom je rýchle dodanie výrobku na trh a flexibilná reakcia v rámci výroby,“ vysvetľuje Petra Fuchsíková, konzultantka pre Digital Enterprise&MindSphere v spoločnosti Siemens.

Vizualizácia, ktorú riešenie využíva, umožňuje priamo sledovať kľúčové informácie o stave stroja a dĺžke trvania daného stavu a zobraziť vývoj produktivity: počty vyrobených produktov systém zobrazí podľa časového rozdelenia alebo konkrétneho výrobku. Ďalej možno sledovať dostupnosť stroja počas zvoleného dňa, kde možno zobrazované údaje rozdeliť napr. na zmeny a podľa ďalších parametrov.

Prediktívna údržba – lepšia prevencia ako liečba

Zber údajov a ich vizualizácia v mohelnickom závode zásadne prispievajú k optimalizácii procesov. Ide napríklad o vyhodnocovanie rôznych neštandardných stavov, ako sú vibrácie či teplota, ktoré pomáhajú pri plánovaní údržby. „Výsledkom je minimum havarijných stavov strojov s dlhým termínom opravy,“ objasňuje ďalej P. Fuchsíková. „Takéto poruchy znamenajú mnohokrát milióny korún a vedú k oneskoreniu dodávok a narušeniu vzťahov so zákazníkmi,“ dodáva.

Vizualizácia ukazuje aj digitálny profil stroja, ktorý umožňuje vytvoriť systém hlásenia predikovaných porúch. Ten poskytne výstupné informácie potrebné na výpočet OEE a ďalšie analýzy, ktoré pri svojej práci využíva oddelenie výroby a údržby.

Digitalizácia – konkurenčná výhoda v čase mimoriadnej situácie

Digitálne riešenie, ktoré v Mohelnici nasadili, preukázalo svoj prínos aj v čase pandémie Covid 19. „Vďaka automatizácii a ukladaniu údajov do cloudu možno výrobu monitorovať a riadiť na diaľku, napríklad z pohodlia domova,“ približuje P. Fuchsíková. „V týchto dňoch, keď veľké množstvo zamestnancov pracuje z domu, je veľmi výhodné mať možnosť pripojiť sa do cloudového operačného systému zo vzdialenej lokality a pozrieť sa na aktuálny alebo včerajší chod výroby na pripojených pracoviskách.“

Závod Siemens v Mohelnici digitalizoval tiež 100 % všetkých rokovaní, elektronicky rieši aj pravidelný GEMBA meeting. Budúcnosť vidí v niekoľkoúrovňovom výrobnom, technologickom a logistickom informačnom systéme, kde sa zobrazujú podrobné údaje a upozorňujú vedenie spoločnosti na výpadky vo výrobe, kde si možno cez digitálny systém privolať servis, overiť dostupnosť náhradných dielov v sklade alebo vystaviť automatickú objednávku podľa optimálneho termínu dodania.

www.siemens.cz