Samostatná výroba

Štandardné sériové produkty sú vyrábané opakovane vo väčších dávkach so zapojením systému kanban. Špeciálne produkty podľa požiadaviek zákazníka sa spracúvajú individuálne. Aj keď ide o rôzne produkty, samostatný vývoj a výroba prebieha pri všetkých produktoch skoro rovnako. Na začiatku je spracovanie požiadaviek od zákazníka, keď si môže vyšpecifikovať parametre stroja, periférie a dodatočné zariadenia. Oddelenie inžinieringu tieto požiadavky spracuje a pripraví kompletný model, ktorý pokryje všetky zákaznícke potreby. Následne do výroby smerujú už vygenerované výkresy výroby a nákupu. Väčšinu dielov si vyrábajú spoločnosti samy. Ak sú vyrobené a nakúpené komponenty na sklade, presunú sa na montáž a testovanie mechanickej kvality. Po elektrickom zapojení stroja sa do procesu zapojí programátor, stroj naprogramuje a uvedie do prevádzky. Celý výrobný proces uzatvára intenzívna kontrola funkcie a kvality. Dodacie lehoty závisia od požiadaviek zákazníka. Pri sériových produktoch je termín dodania od jedného mesiaca, pri atypických strojoch šesť až osem mesiacov.

Inžiniering

Celá skupina má viac ako 250 zamestnancov, z toho približne 25 pracovníkov pôsobí na inžinieringu. Vývojové oddelenie sa skladá z mechanických a elektrických konštruktérov a programátorov. Pri vývoji jednotlivých produktov sa všetky podklady navrhujú a projektujú z mechanickej, elektrickej a fluidnej stránky pomocou softvérových nástrojov. Všetky mechanické časti sa pripravujú v softvéri ProEngineer automaticky prepojením s informačným systémom IFS, do ktorého vstupujú všetky diely na výrobu alebo nákup.

Z hľadiska elektriky a fluidných systémov sa v minulosti používal softvérový program, ktorý sa nehodil na tvorbu elektrických schém. Vývojári ho vo väčšine prípadov využívali ako kresliaci nástroj. Výsledná elektrická schéma však bola bez kusovníka, náhradných dielov alebo dielov na objednávku. Všetky kusovníky a zoznam materiálov manuálne pridávali do tabuliek, ktoré tvorili súčasť podkladov pre výrobu. Schémy fluidných systémov vytvárali v ďalšom softvérovom nástroji, no takisto bez možnosti pridania kusovníkov. Práve tieto nesúrodé schémy a nesúvisiace dokumenty spôsobovali nižšiu prehľadnosť a tým aj nižšiu efektivitu pri výrobe.

Prehľadný projekt

To bol hlavný dôvod, prečo sa pred deviatimi rokmi v spoločnosti Bomar rozhodli využiť na projektovanie elektrických a fluidných systémom softvérový nástroj EPLAN. Druhý, nemenej dôležitý dôvod predstavovali klienti. Vyrobené stroje sú určené na export a hlavne zo západných krajín bol tlak na skvalitnenie výrobnej dokumentácie. Po sérii úvodných školení vo vlastných priestoroch aj mimo nich začali navrhovať nové schémy už pomocou nového nástroja. Už prvé školenia ukázali základné funkcie a projekčnú činnosť.

Ak boli v minulosti elektrické a fluidné schémy od seba oddelené, pomocou EPLAN-u sú schopní spojiť tieto schémy do jednej vrátane kompletnej dokumentácie s fungujúcimi odkazmi medzi elektrickými a fluidnými dielmi. Celý projekt má spoločnú dokumentáciu a obsahuje odkazy z elektrickej na fluidnú časť a opačne. Ktokoľvek zo servisu alebo z výroby sa môže pozrieť na nadväznosti, napr. ako je konkrétny fluidný diel prepojený s elektrickým.

Keď teraz príde požiadavka na nový stroj so základným opisom funkcií, začína sa projekčná činnosť v systému EPLAN. Najprv sa použijú štandardné moduly, z ktorých sa stroj skladá, a zákaznícke úpravy sa robia dodatočne. Na základe automaticky vygenerovaného kusovníka sa posunú požiadavky na výrobu a objednanie jednotlivých dielov a elektrická schéma smeruje na montážne oddelenie. Použitím starého softvéru nebolo možné vidieť nadväznosti schém a orientácia bola nižšia. Teraz je vďaka kompletne vygenerovanej štruktúre a krížovým odkazom projekt kompletný a prehľadný.

„Zo začiatku sme pripravovali jeden projekt s dokumentáciou dva až tri týždne. Teraz sme pomocou EPLAN-u schopní menší projekt pripraviť do jedného týždňa. Vďaka krížovým odkazom a využí­vaniu schematických modulov EPLAN pripravených v rámci štandardizácie v spolupráci s konzultantmi spoločnosti EPLAN sme boli schopní zrýchliť našu prácu až o 50 %“, hovorí Lukáš Vícena, projektový manažér zo skupiny BEC Solution Group.

Koniec manuálnemu prepisovaniu

Pre pracovníkov vo výrobe predstavujú výkresy z EPLAN rozhodne zjednodušenie práce. Predtým dostali schému a všetky opisy prístrojov, vodičov a svoriek museli riešiť manuálne prepisovaním značenia z PC priamo na výkres. Bol to zdĺhavý a zbytočný proces. Minulý rok v skupine zrealizovali individuálne školenia, na ktorých projektanti riešili komfortnejšie využívanie funkcií EPLAN-u. Nešlo o pasívne školenie, bola to skôr spolupráca školiteľov so zamestnancami pri príprave prispôsobiteľných funkcií EPLAN-u.

Spoločne vytvoril moduly, pomocou ktorých EPLAN vyexportuje údaje potrebné pre elektrickú montáž automaticky. V systéme EPLAN sa teraz dajú rozdeliť svorky podľa potreby alebo vyhotovenia a vopred je určené, v ktorom rozvádzači budú. Elektrickí konštruktéri už nemusia prepočítavať, koľko svoriek sa do rozvodných škatúľ zmestí. EPLAN automaticky vygeneruje súpis vodičov a svoriek a kompletný súpis použitých komponentov. Tieto súpisy dokážu tlačiť na ich tlačiarni a získali tak kompletné značenie pre vyrobené stroje.

Veľkú výhodu pri projektovaní pre BEC Solution Group predstavuje aj EPLAN Data Portal, katalóg s viac ako 750-tisíc produktmi od 150 výrobcov. Všetky komponenty a súčiastky potrebné pri návrhu nových riešení si môžu stiahnuť z portálu. „Z obrovskej databázy EPLAN Data Portal môžeme stiahnuť potrebné komponenty a súčiastky, ktorých súčasťou sú aj špecifické informácie o nich. V priebehu posledných dvoch rokov sa portál stal neoceniteľnou pomôckou pri našej každodennej práci,“ uzatvára L. Vícena.

Cieľom je ešte vyššia efektivita a automatizácia

Začiatkom tohto roku využili analytický koncept EPLAN Experience, ktorý krok za krokom pomáha zvýšiť efektivitu projektovania a optimalizácie návrhov. Výsledkom tohto konceptu boli kroky modulárneho projektovania a príprava na automatizáciu projektov. Cieľom na najbližšie obdobie je prepojenie systému EPLAN s informačným systémom IFS. Výsledkom bude automatické vygenerovanie požiadaviek na diely zo systému EPLAN priamo do informačného systému. Prípravnú fázu už majú v skupine BEC Solution Group za sebou, v prvej polovici roku 2017 plánujú prepojiť EPLAN s infor­mačným systémom naostro.