V zásobníkoch sa uskladňujú rôzne základné chemikálie ako n-butanol, izopropylalkohol a etyldiglykol. Objem zásobníkov je od 10 do 30 m3, pričom ich výška sa pohybuje od 1,5 do 3 m. Údaje o zostatku chemikálií v každom zásobníku treba sledovať spojito 24/7 prostredníctvom webovej stránky a mali by byť dostupné pre každého, kto je pripojený do intranetu spoločnosti. Vzhľadom na to, že uskladnené produkty sa veľmi často dopĺňajú a čerpajú, rozsah využitia zásobníkov je veľký. Vďaka tomu sa veľmi rýchlo mení aj výška hladiny v zásobníkoch a povrch hladiny je často turbulentný.

Riešenie

V predchádzajúcom období neexistoval žiaden automatizovaný systém na správu skladového hospodárstva v zásobníkoch, a teda neexistovala žiadna káblová infraštruktúra. Nasadenie nového systému malo veľmi obmedzený rozpočet, pričom sa očakávalo len minimum konštrukčných a elektrických úprav, navyše bez akéhokoľvek výpadku výroby počas procesu modernizácie.

Riešenie merania výšky hladiny malo byť úplne automatické a údaje o aktuálnych zásobách dostupné pre každého, kto je pripojený do intranetu spoločnosti Valspar – a tiež pre lokálne pobočky v UK. Oceľové zásobníky boli umiestnené pod zemou s minimálnym priestorom na prístup zvrchu a možnosťou pripojenia. Líšili sa aj vnútorným usporiadaním, ktoré bolo čiastočne neznáme, pretože potrubia a iné konštrukčné úpravy zasahovali do vnútra zásobníkov.

Spoločnosť Valspar si nakoniec vybrala riešenie na správu skladového hospodárstva od spoločnosti Rosemount, pretože to najlepšie spĺňalo ich zadanie. Okrem toho, že toto riešenie im umožnilo merať výšku hladiny veľmi presne, bolo možné nainštalovať 18 radarových vysielačov s vedenými vlnami Rosemount 5300 s minimálnymi konštrukčnými úpravami zásobníkov. Elektrická inštalácia bola tiež mimoriadna efektívna, a to prostredníctvom jedného dvojvodičového pripojenia do koncentrátora. Navyše systém nevyžaduje žiadnu údržbu, keďže využíva radarovú technológiu. Webová stránka TankMaster.net sa využíva na prezentáciu nameraných údajov v rámci intranetu spoločnosti Valspar. Automatický a spojitý prístup k údajom o výške hladiny zásob umožňuje operátorom spolupracovať s rôznymi prevádzkami a navyše veľmi efektívne. Údaje sa tiež používajú na objednávku doplnenia zásob, čo výrazne znižuje riziko nedostatku vstupných surovín.

Zdroj:  Improving efficiency at a chemical storage facility with new process-efficient tank gauging solution. Prípadová štúdia. [online]. Emerson Process Management 2015. Citované 27. 7. 2016. Dostup­né na: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Tank%20Gauging%20Documents/00830-0400-5100.pdf .