Takmer každý dodávateľ automatizačných systémov, konzultant, profesor teórie riadenia či koncový používateľ má svoju obľúbenú množinu pravidiel ladenia PID regulátorov. Mnohí z týchto odborníkov sú presvedčení, že práve tá ich množina pravidiel je tá najlepšia. Odborné príručky o nastavovaní PID slučiek obsahujú takmer 500 strán pravidiel. Dobrou správou však je, že tieto metódy a ­pravidlá konvergujú k spoločnému cieľu. Využívanie ďalších ako len klasických PID funkcionalít, ako je lead-lag regulácia žiadanej hodnoty, dynamické znovunastavovanie a obmedzenie rýchlosti zmeny ­výstupu či inteligentné obmedzenie integračného zásahu, umožňuje využiť nastavovanie potlačenia poruchy, čím sa dajú splniť ďalšie požiadavky kladené na systém, ako napr. maximalizácia reakcie na žiadanú hodnotu, koordinácia slučiek, predĺženie životnosti tesnení pri regulačných ventiloch a minimalizácia prerušení prevádzky a činnosti regulačných slučiek.

Potenciálny výkon

Cieľom regulačnej slučky je potlačiť nežiaduce zmeny, ignorovať vonkajšie zmeny a zabezpečiť žiadané zmeny, ako je dosiahnutie novej žiadanej hodnoty. Riadenie pomocou PID poskytuje najlepší možný spôsob potlačenia nemerateľného rušenia – ak je PID dobre vyladený. Pridaním jednoduchého bloku oneskorenia (deadtime) do vonkajšej vetvy možno zlepšiť PID reguláciu viac ako pri iných regulátoroch s inteligenciou zapracovanou do dynamiky procesu, akou je aj prediktívne riadenie (MPC). V reálnych priemyselných prevádzkach sú neznáme vonkajšie zmeny realitou a najlepším nástrojom je PID, ale musí byť dobre nastavený. Čas potrebný na otestovanie mnohých zložitých regulačných slučiek sa v posledných rokoch výrazne skrátil. Boli vytvorené jednoduché matematické vzťahy na stanovenie nastavenia regulátora.

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.