A táto spoločnosť nie je jediná, ktorá v posledných rokoch upriamila svoju marketingovú, ale aj investičnú pozornosť na obnoviteľné zdroje energie. Činnosť a účinnosť systémov, ktoré realizujú premenu obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu si nemožno predstaviť bez ďalších podporných zariadení. Fotovoltický panel nie je len kremíkový kryštál upevnený v nejakom ráme. Sám nič nevygeneruje. Premeniť vietor na elektrickú energiu si vyžaduje zakomponovať do hlavice veternej turbíny zariadenia a prístroje, bez ktorých by bola len zväčšenou detskou hračkou. Podobne by sme mohli hovoriť aj o ďalších obnoviteľných zdrojoch energie, ktorých podiel na výrobe elektrickej energie by mal podľa vízie predstaviteľov Európskej únie do roku 2020 významne narásť. V tomto smere si svoje pozície už od začiatku vybudovali aj dodávatelia automatizácie. Riadiace systémy, pohony či snímače zohrávajú pri efektívnej premene získanej „zelenej“ energie na elektrickú rozhodujúcu úlohu. Zložité algoritmy riadenia a presné pohony, ktoré zabezpečujú natáčanie lopatiek veternej turbíny, aby maximálne využila energiu vetra, či spoľahlivá výkonová elektronika zabezpečujúca konverziu premenlivého napätia a frekvencie z generátora turbíny na elektrickú energiu s konštantnou úrovňou napätia a frekvencie vhodnú na „vpustenie“ do elektrizačnej sústavy – to sú len dva príklady podmienok umožňujúcich zelenej energii rozsvietiť svetlo v našich domoch. Význam automatizácie narastá najmä v spojitosti s reálnym pripojením systémov využívajúcich OZE do elektrizačnej sústavy, pričom na prvé miesto sa kladú požiadavky na kvalitu a stabilitu takto dodávanej energie.