Nasadenie bezdrôtových technológií vo výrobe využívajúcej obrábacie stroje sa prvýkrát začalo objavovať cca pred desiatimi rokmi. V systémoch DNC (Direct/Distributed Numerical Control) je to však vcelku nová záležitosť. Z pohľadu prevádzkovateľov strojových zariadení to prináša hneď niekoľko výhod.

Jednou z nich je, samozrejme, jednoduchý prenos riadiacich programov obrábania na jednotlivé stroje. Ďalšiu výhodu využijú najmä prevádzky, kde jednotlivé obrábacie stroje musia vzhľadom na typ výroby častejšie meniť svoju pozíciu. Pri pevne nakáblovaných systémoch by presun znamenal nemalé finančné náklady.

A v neposlednom rade možno vďaka realizácii bezdrôtovej ­siete využívať rôzne iné typy aplikácií na zber, prenos a vyhodnocovanie údajov, ktoré možno výhodne využiť na optimalizáciu celkovej efektívnosti nielen obrábacích strojov, ale aj všetkých prevádzkových zariadení.

Jednou z posledných aktivít Organizácie pre automatizáciu a ­riadenie strojov (OMAC) so sídlom v USA je zase snaha o ­vytvorenie štandardu pre komunikáciu medzi jednotlivými strojmi bez ohľadu na výrobcu riadiaceho hardvéru, ktorý sa v stroji nachádza.

PackML (Packaging Machine Languge) sa zatiaľ týka najmä výrobcov baliacich strojov, ale stihli si ho už osvojiť aj najvýznamnejšie spoločnosti – koncoví používatelia z potravinárskeho a kozmetického priemyslu, ako sú Nestlé, Procter&Gamble, Unilever a ďalší. Tieto giganty sa dokonca chystajú „zatlačiť“ aj na samotných dodávateľov automatizácie s požiadavkou zabudovania otvorených štandardov do nimi vyrábaných systémov.

Zdá sa teda, že iba tie automatizérske firmy, ktoré budú ochotné tieto trendy akceptovať, budú môcť pomýšľať na zaujímavé kontrakty od tých najväčších výrobcov strojov a ich koncových používateľov.