Tú, aspoň pre mňa pozitívnu rutinu – novoročné želanie a prianie blízkym, priateľom a kolegom – máme teda za sebou. Pred nami je teraz celý rok. Určite nie ľahký. Bude v konečnom dôsledku taký, akým ho urobí slobodná vôľa každého človeka a jeho schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Všetko závisí od prístupu každého z nás, aby sme sa snažili v každodennom živote hľadať nielen to dobré pre seba, ale aj pre naše okolie – rodinu, priateľov, kolegov. Tak sa držme toho sedliackeho rozumu a možno to bude stačiť. Ekonomické predpovede hovoria stále o stagnácii. No to bolo aj začiatkom minulého roku. Na konci však mnohé podnikateľské subjekty vykazovali najlepšie výsledky za posledných pár rokov – od automobiliek až po dodávateľov automatizácie.

Prvé tohtoročné číslo ATP Journalu sme venovali tepelnej energetike, kombinovanej výrobe elektriny a tepla, kogenerácii a pod. V tejto súvislosti ma zaujala jedna správa z konca minulého roku, ktorá hovorí o tom, že Ministerstvo energetiky USA si zakúpilo tréningový systém postavený na virtuálnej realite a určený na školenie operátorov elektrární využívajúcich paroplynový cyklus. Toto riešenie od jednej z vedúcich spoločností v oblasti automatizácie, riadenia a optimalizácie technologických procesov využíva na školenie operátorov pracujúcich v miestnosti riadenia aj priamo v prevádzke 3D simuláciu s virtuálnou realitou.

Pomocou stereoskopickej prilby sa školení operátori dostávajú do virtuálneho prostredia prevádzky elektrárne, v ktorom sa dokážu pohybovať, koordinovať svoje aktivity s operátormi v miestnosti riadenia a vzájomne spolupracovať, ako keby sa nachádzali v reálnom podniku. Výsledkom je, že operátori nachádzajúci sa v prevádzke a operátori z miestnosti riadenia sa učia vzájomne spolupracovať a fungovať ako tím. Pri našej redakčnej návšteve paroplynového cyklu v Považskej Bystrici takýto systém ešte nevyužívajú, ale odbornosť a zohratosť personálu zodpovedného za riadenie prevádzky a technológií bola na vysokej úrovni.