Progres aj v tejto oblasti nahráva riešeniam s dlhšou životnosťou, vyšším jasom a nižšou spotrebou, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Výrobcovia automatizačných technológií (presnejšie operátorských panelov) zareagovali na ideu, ktorá opäť raz nevznikla v ich radoch (kedy sa automatizátorom podarí vymyslieť niečo, čo prevezmú aj ďalšie segmenty trhu!? :-)) veľmi promptne.

Prvé modely HMI s obrazovkami s technológiou LED sa už predávajú. Zlepšenia sú zjavné. Zatiaľ čo displej operátorského panelu s podsvietením dosahuje pri prevádzkových podmienkach s teplotou okolo 25 °C reálnu životnosť okolo 30 000 hodín, LED displej dosahuje pri rovnakých podmienkach životnosť takmer 3,5-krát dlhšiu. LED HMI dosahujú z hľadiska jasu rovnaké výsledky ako najsvietivejšie desktopové displeje. V číselnom vyjadrení sú LED HMI viac ako 1,5-krát svietivejšie ako predchádzajúce dotykové obrazovky operátorských panelov (až 500 candela/m2).

Vďaka tomu nie je nevyhnutné podsvietenie, pretože biele svetelné diódy sú oveľa svietivejšie. Tým sa znižuje aj veľkosť napájania a spotreba celého HMI. A to je ďalší príspevok k ochrane životného prostredia a vstupu HMI do rodiny „zelených“ produktov. Tak, ako pri kúpe mobilného telefónu, kde čitateľnosť, jasnosť, ostrosť a odolnosť displeja predstavujú jedny z dôležitých kritérií výberu, aj pri strojových zariadeniach kladú koncoví zákazníci čoraz väčší dôraz na prehľadnú a bezproblémovú komunikáciu s nimi. LED HMI sú krokom vpred. A prekvapením je aj priaznivá cena.