Simuláciou a modelovaním možno následne vybrať takú metódu riadenia, aby sa systém správal požadovaným spôsobom. Dynamika procesov vyskytujúcich sa v posledných týždňoch a mesiacoch v Európe je z úplne iného súdka. Množstvo poruchových veličín, ktoré vplývajú na stabilitu procesu, nejasné metódy identifikácie správania sa systému, ako aj absencia pokročilých metód riadenia takýchto nepredikovateľných systémov vnáša obavy nielen medzi odborníkov, ale aj medzi laikov. Ďalším problémom je, že správanie takýchto „zašumených“ systémov nemožno modelovať ani simulovať a navyše nie je na to ani čas. Profesor J. Sarnovský vo svojom názore s názvom „Teória riadenia a kríza“ dostatočne presne vystihol, čo dnešným ekonómom chýba, aby dokázali tieto ­zložité procesy riadiť.

Ja si dovolím len doplniť, že schopnosť riadiť takéto systémy bude do budúcnosti daná nielen zlepšením ekonomických vied z hľadiska hlbšej znalosti ekonomických procesov, schopnosti ich simulácie a modelovania či vytvorenie pokročilých algoritmov ich riadenia, ale aj nástupom (či návratom?) elementárnych hodnôt do správania sa odborníkov aj ­laikov. Zdravý rozum, skromnosť, zodpovednosť nielen za seba a dnešok, ale aj za naše deti a zajtrajšok. Veď tie najlepšie veci v živote sú zadarmo. To ostatné, to čo je navyše, by sme mali užívať len takým spôsobom, aby sme robili náš život a svet krajšími, radostnejšími.