Jedno je ale isté – roboty sa začínajú objavovať v čoraz väčšom počte aplikácií a stále sa objavujú nové odvetvia, kde nachádzajú svoje uplatnenie. Predaj robotov za prvý štvrťrok v USA prekonal všetky doterajšie rekordy. Do konca marca objednali výrobné spoločnosti v USA 5833 robotov v celkovej hodnote 341,2 milióna USD.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 je to nárast až o 14,5% a nárast o 10% oproti doteraz poslednému rekordu za prvý štvrťrok z roku 2005. Najväčší podiel na nákupe robotov mali výrobcovia komponentov pre automobilky, spotrebného tovaru a potravín, polovodičov a elektroniky, farmaceutický priemysel ako aj priemysel výroby gumy a plastov.

Všetky tieto odvetvia zaznamenali dvojciferný nárast nákupu robotov. Z hľadiska typu aplikácií bol najväčší prírastok nákupu robotov zaznamenaný pre oblúkové zváranie a manipuláciu s materiálom. Odhadom je v súčasnosti v USA nasadených približne 228 tisíc robotov. Robotika ale dokáže oveľa viac, ako len zvárať, deliť, či premiestňovať. Dokáže pomáhať tým najmenším a najzraniteľnejším – deťom. Svedčí o tom najnovší projekt známeho výrobcu humanoidných robotov, ktorý ho nazval ASK Nao.

Malý robot Nao robí spoločnosť deťom s diagnostikovaným autizmom. Prostredníctvom výchovných a vzdelávacích hier sa deti zapájajú do verbálnej aj mimoverbálnej komunikácie, emocionálnej inteligencie, využívajú mimiku a učia sa základné poznatky. Spoločnosť vytvorila projekt na základe úspechu predchádzajúcich štúdií, ktoré preukázali, že deti postihnuté autizmom zlepšili až o 30% svoje sociálne väzby a zlepšili svoju slovnú komunikáciu, keď sa s nimi v miestnosti nachádzal robot. Tieto štúdie potvrdili aj zlepšenie a rozšírenie vzájomných väzieb medzi deťmi a ich rodičmi a vychovávateľmi. Raz darmo, každá minca má dve strany.