Modularita a štandardizácia výskumu a vývoja, zmena nastavení a začatie výroby nového produktu za menej ako 10 min. (technika SMED – Single Minute Exchange of Die), spojitý priebeh/tok výroby, využitie TPM (Total Productive Maintenance) pre výrobné procesy, JIT, kanban, metóda výrobného toku pre výrobu malého počtu kusov a s veľkou variabilitou produktov (one piece flow), systém vyhladenia výroby s cieľom zlepšiť rovnomernosť a konzistenciu toku práce (heijunka), model kombinácií produktov (mix model), Jidoka, Poka-Yoke so zameraním na kvalitu, školenie na získanie niekoľkých zručností, výmena pracovných pozícií, kompetentnosť, zainteresovanosť, organizácia práce, spriaznenosť/blízkosť, partnerstvá, spoľahlivosť, časté dodávky v malých množstvách pre zákazníkov... Ak ste odpovedali, že to všetko sú odborné výrazy z teórie riadenia výrobných procesov, konkrétne štíhlej výroby (lean manufacturing), máte pravdu. Pre mnohých z nás sú to naozaj len odborné výrazy. Avšak pre výrobcov z krajiny vychádzajúceho slnka sú tieto pojmy viac ako náplňou každodennej práce. Doživotné zamestnanie, či už pracovníkov vo výrobe alebo manažérov v jednej a tej istej firme, je normálnou vecou. Japonskí manažéri dokážu na tri otázky odpovedať aj hodinu, človek by si myslel, akí sú pomalí. Ale prídete do výroby a ohromí vás rýchlosť a nulová chybovosť. To je filozofia. Dlhé rokovania, dohady, otázky, ale keď už je stratégia nastavená, výroba beží vysokou rýchlosťou. Japonci sú tichí, veľa medzi sebou nerozprávajú a striktne dodržiavajú základné pravidlá. A stále to nie je všetko. Farebné rozlíšenie pracovných odevov v závislosti od ich pozície, dĺžky pracovného úväzku, ako aj označovanie pracovníkov na tabuliach podľa vzdelania a požadovaných zručností dáva všetkým kolegom jasne najavo, kto je kto. Na záver citát výroku manažéra Toyoty, Daigo Umeki: „Ani v najlepších spoločnostiach, ktoré som v Európe navštívil, som nevidel „štíhlu“ spoločnosť tak, ako ju vnímame u nás. Dôvodom je, že štíhle myslenie nie je len filozofia, to je náboženstvo.“