Z jednoduchého dôvodu – aby mohol zákazníkovi ponúknuť očakávanú kvalitu a sortiment za očakávanú cenu. Pri analýze možností, kde možno ušetriť náklady či zefektívniť prebiehajúce procesy, by mali mať pracovníci manažmentu možnosť v reálnom čase sledovať „život“ podniku. T. j. mať možnosť sledovať aktuálny stav objednávok od zákazníkov, spolu so stavom vyťaženia jednotlivých prevádzok a konkrétnych technológií/strojov, po stav zásob v sklade či kontrolu spotreby energií. Na to, aby mal manažment k dispozícii relevantné údaje v reálnom čase, je potrebné, aby boli dostupné zo všetkých prevádzok a technológií.

Integrácia systémov riadenia technológií so systémami riadenia výroby (MES) až po ich prepojenie s podnikovými informačnými systémami (ERP) je riešením, ktoré spĺňa túto požiadavku. Vykonať ju však nie je jednoduché a navyše pri každom takomto projekte je najdôležitejšou otázkou – kto má túto integráciu vykonať? Interní pracovníci podniku (z oddelení automatizácie), dodávateľ systému riadenia, dodávateľ ERP alebo systémový integrátor? Štúdia, ktorá bola vykonaná v USA, ukázala, že všetci uvedení majú z hľadiska realizácie integrácie plusy aj mínusy. Znalosť procesov a technológií majú najlepšie zvládnutú interní pracovníci, avšak chýba im čas, prehľad o najnovších technológiách a nadhľad pri riešení problému integrácie.

Dodávateľ ERP zase zvyčajne neovláda technologické procesy a systémy na úrovni prevádzky, má vysoké hodinové sadzby, ale výborne ovláda podnikový informačný systém a má vybudovaný úzky vzťah s vedúcimi pracovníkmi podniku. Systémový integrátor pracuje s nižšími cenami ako dodávateľ ERP, tieto ceny sú fixné a navyše už má skúsenosti z podobných projektov. Jeho nevýhodou je menšia podnikateľská stabilita a chýbajúca globálna prítomnosť potrebná pre veľké projekty. Výhodou dodávateľa automatizačného systému je hlboká znalosť svojich produktov, znalosť najlepších riešení v mnohých oblastiach, spoluúčasť na tvorbe priemyselných noriem, avšak mínusom je neznalosť produktov iných dodávateľov a tým tendencia všade použiť svoje produkty, aj keď to nie je vždy najlepšie riešenie.