Najlepšou udalosťou roku 2008 bolo, že sa už tento rok skončil,“ uviedol na margo tejto situácie prezident divízie predaja spoločnosti Toyota Motor USA Jim Lentz. Výrobcovia automobilov spolu so svojimi dodávateľmi sú takmer pre každú ekonomiku jedným z najdôležitejších zdrojov z hľadiska príjmov do štátneho rozpočtu či lokálnej zamestnanosti.

Preto nie je nič výnimočné, keď ministerstvo financií USA schválilo začiatkom tohto roku pre automobilky GM a Chrysler štátnu pomoc vo výške takmer sedemnásť a pol miliardy dolárov. Odborníci z oblasti financií a automobilového priemyslu sa však zhodujú, že riešením celosvetovej krízy v automobilovom priemysle nebudú krátkodobé finančné injekcie, ale práve vývoj nových automobilov, ktorých výroba, ako aj prevádzka bude ekonomicky efektívnejšia a úspornejšia. Použitie nových technológií pohonu a materiálov pri konštrukcii automobilu budú pritom hrať najdôležitejšiu úlohu.

Odhadnúť ďalší vývoj vplyvu finančnej krízy na reálnu ekonomiku – teda výrobu – je stále ťažké. Okrem reálií, ktoré priamo súvisia s operáciami na finančných trhoch, s poskytovaním úverov a s tým súvisiacimi investíciami smerujúcimi do priemyslu, sa totiž objavujú ďalšie negatívne efekty. Jedným z nich bolo napríklad aj ochromenie dodávok zemného plynu začiatkom januára do Európy z Ruska. To reálne znamenalo, že veľkoodberatelia, teda priemyselné podniky museli prejsť na redukovaný režim spotreby plynu a obmedziť chod a činnosti prevádzok a technologických celkov závislých od plynu. Dôvodov na pretrvávanie krízy je dosť. Dôležité bude, aby sa pokles výkonu celosvetovej ekonomiky tento rok zastavil a neprepadol sa do priepasti.