Väčšina z nás sa možno ešte prednedávnom nádejala, že hypotekárna kríza na americkom trhu je od nás niečo také vzdialené, že nás sa to netýka a ani týkať nebude. Skutočnosť je trochu iná. Problémy z hypotekárnych trhov sa totiž preniesli do bankovníctva či priemyslu. Slovensko nie je výnimkou. V najbližších mesiacoch sa budú hľadať v každom podnikateľskom subjekte spôsoby, ako znížiť výdavky na nevyhnutné minimum a udržať chod firmy aspoň na hranici životaschopnosti. Priemyselné podniky sa budú snažiť ešte efektívnejšie riadiť spotreby energií, optimalizovať výrobné procesy, ktoré doteraz neboli v centre pozornosti, a hľadať spôsoby, ako to aj napriek neľahkej situácii na úverovom trhu zrealizovať z vlastných zdrojov. Automatizácia môže byť v tomto momente jedným z hlavných nástrojov, po ktorých môže výrobný či spracovateľský podnik siahnuť. Výrobcov a dodávateľov automatizácie tak možno čaká jedna z najväčších výziev za posledné obdobie. Na konkrétnych referenciách bude potrebné priemysel presvedčiť, že práve systémy automatizácie a riadenia s ich prepojením na celopodnikové procesy môžu prispieť k zvládnutiu očakávaných turbulencií. Krízy a s tým spojené výzvy sprevádzajú ľudstvo už od počiatku. Pred niečo viac ako dvetisíc rokmi sa odohrávala jedna veľká spoločensko-duchovná kríza. Jej riešenie malo predznamenať narodenie malého dieťatka. Mnohí vtedy pochybovali, neverili, že nemluvňa im môže priniesť to, o čo sa oni sami snažili po generácie. Ale postupne, ako čas plynul, začalo riešenie naberať konkrétnu podobu. Nová kvalita vzťahov medzi ľuďmi, nový spôsob chápania hodnôt dali mnohým novú nádej a radosť do života. Verím, že o sile tejto zmeny sa všetci presvedčíme aj počas tohtoročných Vianoc. A nech sú myšlienky Tesára oporou pre nás všetkých aj v dňoch nadchádzajúceho roku.