Za čas a ochotu, ktorú ste tomu venovali vám v mene svojom aj v mene kolegov úprimne ďakujem. Náš slogan „Inšpirujeme k riešeniam“ sa nám vďaka vzájomnému dlhoročnému úzkemu kontaktu s vami podarilo otočiť naopak – teraz ste nás vy inšpirovali a naviedli k tomu, ako robiť tlačenú verziu časopisu, naše webové stránky a ďalšie aktivity ešte lepšie ako doteraz. Každý jeden dotazník sme si pozorne prečítali. Viaceré námety na nové témy sme už zapracovali do edičného plánu na budúci rok. Nechcem byť už viac konkrétny, lebo raz darmo, toto je a bude naďalej naše najcennejšie know-how odlišujúce nás od ostatných médií, ktoré sa zaoberajú publikovaním odborných informácií.

No predsa len by som rád spomenul niečo konkrétne, čo sme sa dozvedeli z vašich dotazníkov. Mnohí ste nám veľmi presne napísali, ako vám informácie publikované v ATP Journali alebo na webových stránkach pomohli pri riešení konkrétnych úloh spojených s vašou prevádzkou či technológiou. Teší nás, že ste si na základe nami publikovaných informácií dokázali ozrejmiť technickú tému týkajúcu sa vášho aktuálneho projektu alebo vybrať produkt, riešenie či konkrétneho dodávateľa. Sme radi, že spomínaný slogan, ktorý sme si zvolili ako krédo našej redakcie, sa nám darí v reáli aj napĺňať. S mnohými z vás sa už poznáme od vtedy, ako vyšlo prvé číslo ATP Journalu.

Verím, že s tými, ktorí sa k nám pridali neskôr, sa budeme mať príležitosť niekedy stretnúť aj osobne a vymeniť si svoje názory a skúsenosti a upevniť tak vzájomný profesionálny vzťah. A tých ostatných, ktorí sa k pravidelnému odberu ATP Journalu ešte nedostali, pozývam pripojiť sa k iným odborníkom a získať tak výhody pre svoju prácu. A už len jedna vec na záver. Na našu webovú stránku sme pridali niekoľko vyjadrení vás, našich čitateľov, na našu prácu, na ATP Journal ako taký, na odbornosť, aktuálnosť či praktickú použiteľnosť informácií, ktoré prinášame. Bez ďalšieho komentára. Ešte raz vďaka!