Nie, namiesto toho použijete svoj Blackberry a skontrolujete, čo sa stalo, vykonáte niekoľko zmien žiadaných hodnôt niektorých prevádzkových veličín a skontrolujete znovunabehnutie systému. Neuveriteľné? Nie tak celkom. V jednom papierenskom výrobnom závode je to už skutočnosť. Technický pracovník dokáže v nedeľu dopoludnia zo svojho domu jedným kliknutím na svojom Blackberry povedať, či papierenský stroj pracuje, s akou rýchlosťou a spotrebou energie.

Celý projekt dostal názov „Informácie kdekoľvek” a jeho cieľom je zvýšiť výkonnosť strojov a spokojnosť zákazníkov a znížiť spotrebu energie. V chemickom výrobnom závode zase odštartovali iný projekt postavený na bezdôtových technológiách s názvom „Projekt nula”, ktorého cieľom je dosiahnuť nulovú chybovosť výrobkov, nulový počet bezpečnostných incidentov a zranení, nulové ohrozenie životného prostredia a nulový počet neplánovaných odstávok.Operátori boli preto vybavení riešením na vykonávanie elektronických „inteligentných” pochôdzok a kontrolných záznamov.

Tak môžu zadávať požiadavky na odstránenie zistených chýb v reálnom čase priamo z prevádzky či monitorovať a riadiť bežné prevádzkové stavy každej časti jednotlivých výrobných zariadení. Po nasadení systému sa napríklad znížil počet potrebných denných kontrol čerpadiel na polovicu, čo umožnilo nájsť čas na kontrolu kritickejších systémov prevádzky. Vďaka tomuto bezdrôtovému riešeniu sa podarilo znížiť počet bezpečnostných incidentov o 75 % s perspektívou zníženia až na nulu, znížili sa náklady na údržbu a zvýšila sa dostupnosť zariadení, kvalita a kvantita výroby. Čo iné by si mohli manažéri podniku viac priať. A bezdrôtové riešenia sa už reálne presadili aj v doteraz odmietaných oblastiach – v riadení v uzavretej slučke a bezpečnostných aplikáciách.