Používateľom prináša výhody v podobe rýchlejšieho uvedenia produktov na trh pre kratší čas potrebný na ich návrh a inštaláciu, nižších nákladov na údržbu kvôli menšiemu rozsahu káblovania, nižšieho počtu potenciálne chybových miest a napokon pre celkovo menšie rozmery, pretože nevyžadujú žiaden priestor na rozvádzač a nezaberajú v prevádzke toľko miesta. Ďalšou výhodou takéhoto riešenia je možnosť prepojenia motora na záťaž bez ďalších dodatočných prvkov, ako sú spojky alebo prevodovky. To je časť týkajúca sa hardvéru. Rovnako aj programovanie a softvérové prístupy k riadeniu pohybu prešli zásadnými zmenami.

SoftMotion, ako sa tento smer zvykne označovať, prináša programátorom možnosť lepšej prispôsobiteľnosti a rozšíriteľnosti pri vývoji automatizačných systémov, a to nezávisle od hardvérovej platformy. Využitie zabudovaných systémov s otvorenými operačnými systémami reálneho času a programovanie v C++ či C# je už aj v oblasti riadenia pohybu skôr štandard ako rarita. No a tretím trendom je nepochybne využívanie toho, čo vzniká na univerzitách. Úplne samonastavujúce systémy automaticky vylaďujú zosilnenie riadiacich slučiek. Pokročilé funkcie riadenia navyše posúvajú riadenie pohybu z oblasti mechaniky do oblasti elektriky.

Tým sa znižujú náklady a zlepšuje sa spoľahlivosť strojov, pretože elektrické zariadenia a softvér dodávajú inteligenciu priamo do pohonu, a to pri takmer žiadnych dodatočných nákladoch. Bude dôsledkom využívania týchto pokročilých algoritmov v spojení s inými zariadeniami a technikami skutočnosť, že technici a inžinieri riadenia budú bez práce? Čas ukáže. Jedno je isté. Nastáva obdobie, v ktorom budeme svedkami revolučnej zmeny návrhu strojových zariadení. Schopnosť simultánne vylepšovať návrh z hľadiska ceny, veľkosti, výkonu či účinnosti umožní spoločnostiam vyvíjať špičkové zariadenia neuveriteľnou rýchlosťou.