Odborníci venujúci sa analýzam priemyselného sektora však stále majú dilemu, či bolo oživenie v poslednom štvrťroku minulého roku spôsobené tým, že mnohé spoločnosti preinvestovali prostriedky, ktoré šetrili počas celého roku 2009, alebo či to znamená začiatok skutočného ozdravovania podnikateľských aktivít. Objednávky nových robotov klesli v treťom štvrťroku minulého roku o tridsať percent. Veľký podiel na tom mali automobilky ako tradičný sektor aplikácií robotov.

Niet sa čo teda čudovať, že výrobcovia robotov sa začali rozhliadať po nových možnostiach ich nasadenia. Podľa odborníkov bude medzi nové oblasti nasadenia patriť podpora výroby technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie – či už prevodovky, stožiare a lopatky pre veterné turbíny alebo manipulácia s kremíkovými doskami pri ich rezaní a leštení, ktoré sa neskôr použijú v solárnych paneloch. Aj výrobcovia batérií, ktorí budú chcieť dodávať na trhy milióny nových typov batérií, napr. na napájanie notebookov, ktoré vydržia nie 4, ale 40 hodín, budú nevyhnutne potrebovať robotiku. Druhým dychom treba však povedať, že objemy objednávok, ktoré môžu uvedené sektory generovať, sa len veľmi ťažko zatiaľ priblížia k tým, ktoré generovali automobilky.

No do nového portfólia možností nasadenia robotiky sa pridávajú aj ďalšie oblasti – farmaceutický, zdravotnícky, potravinársky a nápojový priemysel, priemysel výroby stavebných hmôt a iné. Všetci výrobcovia robotov sa však riadia tým istým heslom: „Poďme tam, kde sa niečo deje, kde trh rastie.“ Jedným z nich je aj čínsky trh, ktorý disponuje veľkou hotovosťou a pokračuje v investíciách do robotiky s cieľom zvýšiť produktivitu a kvalitu výroby a naplniť tak očakávania rastúceho počtu spotrebiteľov zo stredných vrstiev. Najrýchlejšie rastúcimi krajinami z pohľadu investícií do robotiky budú podľa odborníkov okrem Číny aj Brazília, India a Rusko.