Napriek veľkej tlačenici, ktorá v tomto segmente je už teraz, sú plány novoprichádzajúcich firiem, týkajúce sa etablovania na trhu a získavania objednávok od zákazníkov, vcelku smelé. Ak sa však ku kormidlu slovenských dcér zahraničných matiek dostanú domáci manažéri s mnohoročnými, často viac priateľskými ako formálnymi kontaktmi na koncových zákazníkov, plány nemusia byť len smelé, ale aj reálne dosiahnuteľné. Nielen Slovensko je zaujímavé pre investorov.

Rovnaký boom zažívajú aj ostatné krajiny strednej a východnej Európy, v ktorých najmä potenciál na modernizáciu existujúcich výrobných a spracovateľských podnikov je stále enormný. Rovnováha, ktorá na celosvetovom trhu automatizácie panuje, je akoby riadená vyššími princípmi. Jasným dôkazom toho je nevýrazný rast ekonomiky USA a čiastočne aj EÚ, napriek ktorému si výrobcovia a dodávatelia automatizácie nielenže nepohoršili, ale naopak, hovoria o stúpajúcom trende v počte prijatých objednávok. To je dôsledok významných projektov v oblasti plynárenského a naftového priemyslu na Blízkom východe, ako aj rast rozvojových ekonomík, akými sú Čína, India, Brazília či Rusko.

Veľké investície v týchto regiónoch smerovali do výstavby závodov na zelenej lúke a tiež do modernizácie technologickej infraštruktúry. Vďaka tomuto trendu si môžu výrobcovia a dodávatelia pripísať na svoje konto aj ďalší benefit – v nových projektoch sa oveľa ľahšie presadzujú moderné, pokrokové riešenia. Získané referencie majú takmer hodnotu zlata, pretože na ne počúvajú ďalší potenciálni zákazníci aj v ostatných krajinách sveta. Pôvodní slovenskí výrobcovia by taktiež nemali váhať s rozhodnutím, či vstúpiť aj na tieto nové trhy. Obzvlášť, ak na domácom trhu silnie konkurencia doslova zo dňa na deň.