Avšak niekedy to ani nie je tým, že by tieto pravidlá nefungovali. Často je to tým, že treba vedieť, ako tieto pravidlá správne aplikovať a aké výsledky očakávať. Pritom nejde o žiadne kozmické technológie, ale ak sa niekto pomýli v „desatinnom mieste“, tak vypočítané konštanty regulátora skutočne nemusia fungovať. Pri každej z metód nastavovania PID regulátorov – Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Lambda a podobne – možno nájsť obmedzenia vhodnosti ich použitia pre rôzne typy aplikácií.

A problém nemusí byť vždy len na strane vyladenie ­parametrov regulátora. Nesprávny výkon riadenia môžu ovplyvňovať ďalšie skutočnosti, napríklad poruchy káblov alebo nesprávny návrh káblovania, slučka bez napájania či chybný akčný člen. Efektivita odhalenia problémov riadenia navyše závisí nielen od toho, čo technik vie o regulátoroch, ladení a procesoch, ktoré chce regulovať, ale aj od toho, aké nástroje pri svojej práci používa.

V súčasnosti sú k dispozícii pokročilé softvérové nástroje na diagnostiku problémov riadenia a technici pracujúci priamo v prevádzke už nemusia zo sebou nosiť niekoľko prístrojov na kontrolu slučiek, ale stačí mať pri sebe napr. kliešťové meracie prístroje s funkciou simulácie prúdových či napäťových signálov, ktoré výrazne urýchľujú proces zistenia problému nesprávneho výkonu riadenia. Ten by sa mal čo naj­viac približovať k svojmu optimu. Ak to tak nie je, riadiaci systém neplní dostatočne svoju funkciu a jeho prínos pre ekonomiku podniku je hodnotený zle. To nie je dobrá vizitka pre žiadneho technika zodpovedného za jeho prevádzku.