k by som použil hokejový žargón, jedno oslabenie sme prežili, čaká nás však prežiť ešte presilovku, ktorú hrá globálna ekonomická kríza. Najhoršie je, že rozhodcovia neposlali nikoho na trestnú lavicu a už vôbec nepovedali, kedy sa presilovka skončí. Podnikom nezostáva nič iné, len aktívne hľadať cesty, ako zabezpečiť odbyt svojej produkcie, hľadať úsporné opatrenia a znížiť svoje náklady. S tými druhými dvomi vecami im môžu pomôcť aj výrobcovia automatizácie.

Potenciál, ktorý v sebe nesie nasadenie moderných energeticky efektívnych pohonov či robotických systémov, dáva priestor pre takto stanovené ciele. Napríklad popredný svetový výrobca robotov začiatkom roku predstavil revolučný striekací robot, vďaka ktorému sa zmenšila plocha lakovacej kabíny na polovicu a tiež bolo možné znížiť počet robotov u konkrétneho zákazníka zo štyroch na dva. Tento zákazník tak dokázal znížiť na polovicu náklady za energie pre lakovacie kabíny, ako aj úroveň škodlivín CO2. Príkladov, keď sa robotické systémy postarali o zlepšenia vykonávaných činností, je veľké množstvo, od úspory nákladov na konkrétne pracovné operácie cez zvýšenie presnosti, produktivity až po dosiahnutie vysokej návratnosti investícií.

Avšak v súvislosti s globálnou krízou je tu ešte jeden aspekt – reálny pokles zamestnanosti. Pre každý prípad by teda bolo dobré pridať k známym trom zákonom robotiky, ktoré formuloval spisovateľ sci-fi literatúry Isaac Asimov, ešte štvrtý. Prvé tri zákony hovoria o tom, že robot nesmie nikdy ublížiť človeku, robot musí človeka poslúchať a robot musí chrániť sám seba. Štvrtý zákon by mohol znieť: roboty by nikdy nemali brať prácu ľuďom – aspoň nie všetky z nich.