Napriek tomu, že témami boli takmer vždy technické veci, všetky rozhovory mali na pozadí nahlas nevyslovený spoločný motív – ako sa máme a ako by sme sa chceli mať. A súviselo to najmä s tým, ako nám naša práca ide od ruky, ako na ňu reagujú tí, pre ktorých to robíme a spoločne sme sa pýtali, do akej miery nás naša práca obohacuje a napĺňa. Ešte raz hovorím, že tieto otázky som zo stretnutí prečítal nie priamo, ale medzi riadkami.

Pritom by malo byť úplne ľudské a legitímne hovoriť o týchto veciach nielen medzi riadkami, ale nahlas.

Tak ako to robili študenti, ktorí tlmočili názory na to, ako ich baví (a niektorých aj nebaví, ale to by som povedal, že je skôr chyba niekde v ich minulosti) to, čo študujú, akí aktívni sú ich učitelia, aby ich motivovali pre vedu a techniku, ale hlavne im ukázali, že to, čo študujú, ich môže celkom bez problémov v budúcnosti živiť. Tak ako to robili riaditelia, marketéri či iní pracovníci firiem, ktorí napriek nie ľahkému obdobiu stále hľadajú spôsoby, ako udržať svoje lode v tom správnom vetre a nenechať ich klesnúť na dno.

A keď som mal možnosť vypočuť si prednášku a potom sa aj osobne rozprávať s Timom Sowellom, mal som pocit, že stále je priestor na to, aby sme mali prácu, ktorú vykonávame, radšej. Ako? Lebo ju budeme robiť jednoduchšie, prehľadnejšie, bez neočakávaných stresov a s vyššou „kultúrou“. Nové možnosti, ktoré prinášajú technológie dneška a blízkeho zajtrajška môžu zásadne, až principiálne zmeniť spôsob, akým prácu vykonávame. Po Timovej prednáške ale padla otázka, kedy sa toho dočkáme v skutočnom, nie ideálnom svete?

Táto otázka zaznela (bohužiaľ) len v tichosti, medzi riadkami. Všetci môžeme len dúfať, že už čoskoro. No a dnes, keď píšem tento editoriál, som si prečítal názory jedného z najznámejších podnikateľov v oblasti automatizácie – Klausa Endressa, ktoré uverejnil magazín Changes. Hovoril aj o tom, že aj jednoduché veci môžu byť v podstate veľmi zložité. Ale táto zložitosť sa musí neviditeľne ukryť vnútri systému, zariadenia, činností...

A používatelia týchto systémov, zariadení a vykonávatelia činností musia mať dojem, že dostali pred sebou veľmi jednoducho a prehľadne ovládateľné zariadenie a činnosti, ktoré majú vykonávať, sú zložené z postupnosti jasných a zrozumiteľných krokov. Navyše to všetko, čo je/bude ukryté v pozadí, musí poskytovať informačnú podporu pre vykonávanie správnych rozhodnutí v reálnom čase – a je jedno, či sa bude rozhodovať lekár v operačnej sále, pilot lietadla alebo operátor destilačnej kolóny.