V začiatkoch nasadzovania ERP panoval medzi mnohými prevádzkovými pracovníkmi názor, že ERP bol len spôsob pre vrchný manažment, ako vypočítať, ktoré podniky zavrieť. Dnes sa situácia zmenila – spoločnosti s vysokým stupňom integrácie profitujú vďaka nižším nákladom, vyššej produktivite a kvalite, vyššej spokojnosti zákazníkov a vyšším ziskom. Vďaka stiahnutiu cenných informácií v reálnom čase smerom do prevádzky možno realizovať lepšie rozhodnutia z minúty na minútu deň čo deň. Pri optimalizácii výkonu výrobných technických prostriedkov sa totiž nemožno spoliehať len na možnosti prevádzkového riadiaceho systému. Skutočná optimalizácia výkonu týchto prostriedkov vyžaduje využiť ďalšie systémy – MES, ERP, CMMS, systémy na riadenie prostriedkov (asset management), pokročilú diagnostiku, ladenie slučiek a pokročilé riadenie. Aplikácie musia byť nielen prepojené, ale skutočne zjednotené do jedného unifikovaného systému. To je však celkom iný náhľad na doteraz zaužívané konštatovanie, že riadiaci systém reálneho času a transakčné obchodné systémy sú celkom oddelené sféry. Z prepojenia prevádzkových systémov s celopodnikovými softvérovými aplikáciami teda nakoniec profituje nielen exekutíva podniku, ale aj prevádzkoví inžinieri. A možno raz budú za úspešnú integráciu systémov aj patrične ocenení.