Ako je zrejmé už z názvu, kniha je plná originálnych myšlienok a predpovedí o forme a spôsobe fungovania podnikov v druhej dekáde nového storočia. Autori Patricia Moody a Richard Morley predpovedajú existenciu len dvoch typov podnikov – tzv. „ostrovy dokonalosti“ a „tí ostatní“. Firmy, ktoré budú v skupine ostrovov dokonalosti, budú mnohé veci vykonávať extrémne dobre – výrobné postupy, vývoj zákazníckych produktov v reálnom čase s ich súbežnou výrobou a pod. „Tí ostatní“ sa budú zaoberať výrobou „neinteligentných“ vecí – vypínačov bateriek na svietenie, panvíc na vyprážanie, psích obojkov a príležitostne objednávaním káblov pre zákazníkov. Moody a Morley definovali aj 127 žolíkov týkajúcich sa budúcnosti, pričom 103. karta hovorí o tom, že bežný človek si bude navrhovať svoje domáce osvetlenie alebo svoje správy, analýzy, terapie, osobný počítač, dokonca deti sa budú „samoučiť“.

Slovo „osobné“ sa rozšíri do mnohých oblastí – osobné potraviny vytvorené na maximálne splnenie požiadaviek na diéty, osobné oblečenie (oblečenie s veľkosťou vyhovujúcou jednotlivým ľuďom a vyrobené pre tepelnú pohodu a typ pokožky), osobné (zákazníkom navrhnuté) autá. To však bude vyžadovať rýchlu a flexibilnú výrobu, ktorú bude možné dosiahnuť len vďaka autonómnym agentom, teórii chaosu a novoobjavujúcim sa systémom. Pred dvomi mesiacmi vydali iní vizionári z ARC Advisory Group správu o tom, že výrobné podniky požadujú od hlavného realizátora svojich automatizačných projektov, aby zrealizoval všetky potrebné etapy a kroky on, sám, aby do projektu nevstupovali ďalší realizátori. Koľko firiem je schopných takéto požiadavky splniť? Ostrovy dokonalosti sa začnú objavovať aj medzi dodávateľmi automatizačných riešení. Vízie začínajú naberať reálne obrysy.