Ďalšie indície ani netreba uvádzať – pneumatické systémy sa objavujú v čoraz väčšom počte aplikácií. Popri hydraulike a elektrike je pneumatika tretím pracantom v partii, ktorý dokáže dať veci do pohybu. Vývoj v oblasti pneumatických systémov sa musel tak, ako v iných technických oblastiach, prispôsobiť najmä potrebám reálnych aplikácií a požiadavkám zákazníkov. Výrobcovia pneumatických systémov museli k svojim pneumatickým pohonom zaradiť už aj elektrické. Vzhľadom na stále sa zvyšujúce počty vstupov a výstupov strojov či technológií už nedokáže čisto pneumatický riadiaci systém sám plniť nároky na riadenie. Vo väčšine moderných strojových zariadení sa teda ako sekvenčný regulátor používa PLC alebo priemyselný počítač spolu s množstvom elektro-pneumatických prevodníkov. Pneumatické ventily musia byť ľahko inštalovateľné a rýchlospínacie, pohony sa musia pohybovať rýchlejšie a presnejšie, bez vibrácií a rázov. Z laboratórií výskumných ústavov sa postupne začínajú prenášať do praxe aj pneumatické svaly. Pneumatické systémy sa vyrábajú pre potreby odvetvových aplikácií – potravinárskeho, nápojového či baliarenského priemyslu, kde sa používajú špeciálne vyhotovenia ventilových ostrovov bez záhybov, aby sa tam nemohla usadzovať špina, a odolných proti striekajúcej vode kvôli potrebe čistenia. Koncoví používatelia majú čím ďalej, tým menej času, a preto vyžadujú od dodávateľov nielen produkty, ale aj služby, ktoré zrýchlia a zjednodušia riešenie ich úloh. Podporné softvérové aplikácie na výber pneumatických komponentov, katalógov, obrázkov, tvorba 2D a 3D CAD zostáv ako aj simulácia činnosti navrhnutého riešenia musia byť súčasťou takýchto služieb zo strany dodávateľa. A to všetko s dostupnosťou aj cez internet.