Neskôr sa jedným z hlavných motívov čoraz širšieho nasadzovania systémov riadenia stala snaha o zrýchľovanie monotónnych činností vo výrobe. V roku 1808 použil J. M. Jacquard kovovú diernu kartu na automatické riadenie textilného stroja. Po dvesto rokoch sme v riadení pokročili v teoretickej aj praktickej oblasti. Využívanie modelov a princípov riadenia a interakcie s okolitým svetom, známych zo živej prírody je základom najmodernejších systémov riadenia. Využívanie PLC, DCS, PAC, PAS, zabudovaných počítačov, bezdrôtových technológií či cloud riešenia... to je realita dneška v mnohých výrobných prevádzkach.

Jedným z nových pojmov, ktorého autorom je známa konzultačná spoločnosť ARC Advisory Group, sa v oblasti riadenia stali aj programovateľné automatizačné regulátory (PAC). Systémy PAC zachovávajú tradičnú funkcionalitu systému PLC, DCS či RTU, navyše k tomu pridávajú nové možnosti známe z riadenia na báze PC. ARC vytvorila tento nový pojem z dvoch dôvodov: pomôcť používateľom automatizačnej techniky lepšie definovať požiadavky týkajúce sa ich aplikácií a ponúknuť dodávateľom automatizačnej techniky slovné spojenie, ktoré by jasnejšie komunikovalo schopnosti a možnosti ich produktov.

Moderné systémy PAC ponúkajú monitorovanie, riadenie a zber údajov spolu s možnosťou pripojenia pomocou ethernetu. Kompletné digitálne a analógové riadenie, riadenie pohybu, schopnosť prepojenia so sériovými zariadeniami a vzdialené monitorovanie – to všetko sú vlastnosti PAC. Ak je požiadavka na nasadenie nového systému riadenia v existujúcej prevádzke, aj tu má PAC svoje miesto. Dokáže totiž prepojiť samostatne fungujúce systémy s podnikovou IT infraštruktúrou. Ak sa budú v prevádzke v budúcnosti meniť požiadavky na riadenie, PAC dokáže spracovať aj údaje z ďalších pridaných V/V – a je jedno, či to budú spojité alebo diskrétne procesy, či riadenie pohybu.