Tento rok bude aj pre nás v redakcii jedným z tých, v ktorých sa budeme snažiť posunúť myslenú latku kvality a príťažlivosti všetkých našich aktivít o úroveň vyššie. Podobne, ako v rokoch predchádzajúcich, ani tento rok sa nám to však nepodarí bez úzkej spolupráce s vami, našimi čitateľmi, prispievateľmi, inzerentmi. Vaše nápady a pripomienky, odborne fundované príspevky, konzultácie a čas, ktorý venujete osobným stretnutiam s nami, boli vždy tými motormi, ktoré hnali aktivity redakcie k novým métam. Veríme, že to nebude inak ani v tomto roku a spoločne sa nám podarí priniesť na svet ďalších dvanásť hodnotných čísiel AT&P journalu a podarí sa nám skvalitniť informácie publikované na našich internetových stránkach. A keďže časopis je určený širokej odbornej verejnosti, najväčší priestor budú aj tento rok dostávať príspevky s maximálnym možným podielom prakticky využiteľných informácií, príspevky, ktoré rozšíria vaše poznatky o najnovších trendoch v automatizácii, ako aj príspevky, ktoré budú prezentovať názory na dianie či už na Slovensku alebo vo svete v oblasti automatizácie.

Nové výzvy nás vo vydavateľstve čakajú aj v oblasti on-line komunikácie s odbornou verejnosťou, ale k tomu sa vrátime v pravý čas. Priemyselná automatizácia a automatizácia pre domy a budovy prinesie určite aj tento rok niekoľ ko zaujímavých tém, nielen odborných, ale aj „filozofických“. Mnohé z nich preskočia z kategórie akademických do kategórie praktických, a to doslova – bezdrôtové technológie použiteľné v priemysle, systémy strojového spracovania obrazu, bezpečnosť v automatizácii v reálnom čase ap. Máme sa na čo tešiť.