Prvým z nich je konštatovanie, že uplatnenie RFID technológií pri sledovaní tovarov v maloobchodnom predaji bude v roku 2011 výrazne rásť. Okrem toho sa rast bude zrýchľovať aj vďaka čoraz väčšiemu nasadzovaniu tejto technológie priamo do výrobných procesov. Sledovanie technických prostriedkov sa bude rozširovať za hranicu doterajšej funkcionality, pri ktorej sa určovalo len ich umiestnenie. Čoraz viac budú v tejto súvislosti pribúdať ďalšie informácie – o prostredí, v ktorom sa nachádzajú, ich premiestňovaní a ich používateľoch.

To by malo prispieť k celkovému zlepšeniu podnikových procesov, zvýšiť využiteľnosť technických prostriedkov a minimalizovať náklady. Keďže sa budú výrobné spoločnosti snažiť vytvárať čoraz bezpečnejšie dodávateľsko-odberateľské reťazce, vzrastie v najbližších troch až piatich rokoch význam aplikácií zameraných na overovanie produktov a falzifikáciu, ktoré preniknú do mnohých vertikálnych trhových segmentov. Ďalším z trendov bude vzájomné dopĺňanie sa systémov automatickej identifikácie, či už RFID, čiarových a 2D kódov, čo koncovým používateľom umožní vytvoriť akcieschopnejšie obchodné rozhodovanie.

Obzvlášť výhodná bude táto kombinácia pre dodávateľské reťazce a riadenie skladových zásob. A nesmiem zabudnúť spomenúť ani tzv. aktívne RFID technológie napájané batériami tenkými ako papier, medzi ktoré patria lokalizačné systémy reálneho času, siete snímačov či RFID značky využívajúce ZigBee, RuBee, širokopásmový a ­Wi-Fi prenos. Okrem toho, že aktívne RFID sú napájané batériami, budú niektoré dokonca vybavené aj nejakým typom snímača a displejom. Tento trh má podľa niektorých štúdií potenciál narásť do roku 2020 až desaťnásobne.