Zatiaľ len myšlienkovo. Takže... prajem vám všetkým úspešný štart do začatého roku, nech vás v ňom sprevádza zdravie, pohoda a pokoj v osobnom živote, tvorivé nápady a úspešné zvládnutie pracovných povinností. Aj tento rok ešte bude behom na dlhú trať, aj tento rok budeme musieť siahnuť do zásobníka svojich možností, schopností a síl. Pevne verím, že v každom z nás je dostatok energie, aby sme zvládli všetky výzvy a mohli sa posunúť tým správnym smerom.

Stojíme na križovatke, takže vybrať správny smer, obzvlášť ak nevidíme na koniec ani jednej cesty, je neľahká úloha. Nech nás vedie doterajšie poznanie a skúsenosti, pud prežitia aj odvaha riskovať. Buďme realistami idúcimi krok sa krokom za svojimi cieľmi a snami. Čakanie na oživenie ekonomiky, rozbeh pozastavených projektov a príchod nových investícií už nemusí dlho trvať. V úvodnom čísle sa venujeme jednej z ťažiskových oblastí slovenského hospodárstva – automobilovému priemyslu a jeho dodávateľom.

V článkoch sme sa snažili poukázať na to, ako sa podarilo koncovým používateľom z uvedených oblastí využiť automatizačné a informačné technológie na zlepšenie efektívnosti ich výroby a celého reťazca procesov, ktoré prebiehajú vnútri, ale aj navonok firmy. Následne zlepšenie výnosov a zisku sa ukázalo ako potvrdenie správneho smerovania úsilia vloženého do týchto aktivít. Rozhovory s viacerými zástupcami priemyslu ma utvrdili v tom, že teraz je správny čas realizovať aktivity zamerané na zefektívnenie a optimalizáciu dodávateľských, výrobno-technologických a odberateľských procesov, pretože po opätovnom rozbehu ekonomiky sa veľká časť kapacít každého podniku začne sústreďovať na samotnú výrobu. A tá by už mala prebiehať úspornejšie, efektívnejšie, bezpečnejšie...