Trojfázové asynchrónne indukčné, energeticky účinné motory vo výkonovom rozsahu 0,75 až 375 kW budú minimálne od polovice júna tohto roku témou číslo jeden pre ich výrobcov. Aj keď mnohí z nich už energeticky efektívne motory dodávajú niekoľko rokov, vo väčšom meradle ich napriek svojim nesporným prínosom pre viaceré typy aplikácií koncoví používatelia nenasadzovali.

Situácia sa však zmení. ­Pomohla k tomu najmä legislatíva Európskej únie schválená v rokoch 2008 a 2009, ktorá v súlade s akčným plánom znižovania množstva oxidu uhličitého a energetickej účinnosti zadefinovala povinnosti pre výrobcov motorov, aby aj oni už od júna tohto roku vyrábali a dodávali na trh Európskeho spoločenstva len energeticky účinné motory označované ako IE2.

A tým sa mení situácia aj pre ďalšie subjekty pôsobiace v tejto oblasti na trhu. Výrobcovia strojov už budú musieť pri ich vývoji zvažovať práve motory IE2, pretože nakúpiť niečo iné nebude možné. A ak áno, tak skladové zásoby budú mať svoj veľmi skorý koniec. Je pravda, že pri dodávke stroja, resp. len samotného motora do krajiny, ktorá netransponovala predmetnú direktívu do svojej legislatívy, ako napr. jedny z najväčších trhov – Rusko či Saudská Arábia, bude možné dodať motory aj so štandardnou účinnosťou IE1.

Pre teritórium EÚ, USA, Číny či Brazílie sa však začína obdobie nasadzovania energeticky účinných motorov. Aj napriek svojej vyššej obstarávacej cene bude nasadenie týchto motorov určite prínosom nielen pre ochranu životného prostredia, ale na svojich ekonomických ukazovateľoch to pozitívne pocítia aj ich prevádzkovatelia. A to zďaleka nie je všetko. Od roku 2015 už bude v platnosti norma pre výrobu a dodávku motorov v ešte vyššej triede účinnosti – IE3.