Jedným z krátkodobých riešení bolo prehodnotiť nákladové položky podniku. Prvé sa, samozrejme, pozastavili investície do nových projektov, rôzne marketingové výdavky a v niektorých prípadoch došlo až k zredukovaniu personálu. Ak sa vyčerpali všetky tieto možnosti, ďalšie príležitosti sa dali hľadať priamo vo výrobných prevádzkach. Znižovanie spotreby energií či zefektívnenie technologických procesov s cieľom minimalizovať výdavky na údržbu a opravy zariadení predstavujú len niekoľko príkladov. Z tohto pohľadu má svoje miesto, aj keď v slovenských podnikoch využívané zatiaľ s veľkými rezervami, aj monitorovanie výkonu riadenia procesov.

Štúdie potvrdili, že v štandardnom priemyselnom podniku je zle nastavených takmer polovica regulačných slučiek. To sa prejavuje na znížení spoľahlivosti a bezpečnosti riadenia a čiastočne to ovplyvňuje aj kvalitu samotných procesov výroby a spracovania. Hardvérové a softvérové prostriedky na to dostupné sú, avšak to niekedy nestačí. Silnou zbraňou sú v tomto procese aj skúsení technici riadiacich systémov a operátori, ktorí vďaka dlhoročnému pôsobeniu poznajú technologické procesy vo svojom podniku ako vlastné topánky. Mnohé významné priemyselné podniky vo svete už preukázali, aké úspory možno dosiahnuť pri monitorovaní a optimalizácii riadenia procesov a správnom vyladení regulačných slučiek. Ušetriť v dnešnej dobe milióny eur za rok „len“ vďaka precíznejšiemu nastaveniu riadenia nie je na zahodenie.