Nezávislá organizácia ISA vytvorila normu ISA S95, ktorá definovala spôsob komunikácie medzi podnikovými informačnými systémami ERP a aplikáciou MES. Avšak okolo samotnej podstaty názvu a jeho skráteného tvaru MES sa aktuálne vedú čoraz častejšie polemiky a niektorý odborníci ho označujú za najmenej pochopený terminus technicus. Ak sa sto ľudí spýtate, čo MES znamená, dostanete sto odpovedí. A keď sa opýtate tých istých ľudí, čo je to Riadenie výrobných postupov (Production Operations Management - POM), tak jedna polovica budem mať nejakú hmlistú predstavu a druhá sa odvolá na tretiu časť normy ISA S95 s názvom „Definícia činností“, ktorá popisuje aktuálne funkcie, prácu s funkciami a výmenu údajov medzi nimi.

Toto „definícia MES“ neuvádzala. V súčasnosti už aj AMR (ktorá sa, mimochodom, nedávno stala súčasťou Gartnera) začala používať novú skratku MOS (Manufacturing Operations System – Systém prevádzkových postupov), ktorá v sebe zahŕňa POM, Riadenie postupov kvality (QOM) a Riadenie postupov skladových zásob (IOM). Ak sa k tomu pridá aj Riadenie postupov údržby (MaintOM), tieto štyri modely (POM, QOM, MaintOM a IOM) spoločne definujú všetky aktivity v rámci Riadenia výrobných postupov (Manufacturing Operations Management – MOM). A MOM sa už začína udomácňovať medzi mnohými významnými softvérhausmi a dodávateľmi automatizácie pre oblasť priemyselných aplikácií. Podstatné ale bude, aby všetci zainteresovaní hovorili v súvislosti s MOM o tom istom.