Nie je to inak ani teraz. Keď sa pozriem do nášho redakčného kalendára, je to prehustené veľtrhmi, konferenciami, firemnými podujatiami. Niektoré máme za sebou, niektoré nás ešte len čakajú. Pozornosť odbornej verejnosti už niekoľko rokov úspešne priťahuje priemyselný veľtrh v Hannoveri. Koncom apríla sa tu koncentruje to najlepšie, čo svet techniky prináša. Na druhom konci sveta – v Severnej Amerike – sa presne v tom istom čase zišla početná skupina priaznivcov nadnárodného koncernu ABB. Tiež to bolo o technologických trendoch, ktoré by sa však podľa vedúcich predstaviteľov tejto úspešnej spoločnosti už v dohľadnej budúcnosti mali posunúť z kategórie „trendov“ do kategórie „každodenná realita“.

Skokom sa prenesme opäť na starý kontinent a rovno na Slovensko. Téme energetiky, ekonómie, ekológie, riadeniu v energetike, ako aj využívaniu obnoviteľných zdrojov energie sa budú venovať účastníci medzinárodnej konferencie Energetika 2012. Prípravnému výboru pod vedením prof. Janíčka z FEI STU v Bratislave sa opäť podarilo dostať pod jednu strechu najlepších odborníkov z uvedených oblastí nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Ruska, Litvy, Lotyšska a ďalších krajín Európy. Opäť súčasne s touto konferenciou bude v Nitre otvárať svoje nové školiace stredisko aj mimoriadne vitálne expandujúci výrobca moderných CNC strojov zo sídlom v USA, ktorý sa aktuálne zameral aj na oblasť Európy.

Stredisko by malo po vzore podobných zariadení vo viacerých mestách Európy pomôcť najmä stredoškolákom získať najnovšie poznatky a zručnosti v riadení CNC strojov, a tak zvýšiť ich pravdepodobnosť získania patrične ohodnotenej práce po skončení štúdia. Spomínal som hannoverský veľtrh, ten vďaka slovenskej dcére, koncernu Siemens, pokračuje aj po oficiálnych piatich výstavných dňoch, a to rovno na Slovensku. Divízie Automatizačnej techniky a pohonov a Riešení a služieb pre priemysel už tradične predstavia to najlepšie a najnovšie, čo Siemens svojim zákazníkom na tento rok nachystal. Vo výpočte májových podujatí môžem pokračovať strojárskym veľtrhom v Nitre, etablovaným podujatím Národné fórum údržby či veľtrhom Automatica v nemeckom Mníchove. A je toho ešte viac.

Tak čo, vybrali ste si? Ak by ste predsa len niektoré podujatie vynechali, my sa tam aj za vás určite objavíme. A o tom najpodstatnejšom sa dozviete práve vďaka ATP Journalu.