Výrobcovia vďaka informáciám v reálnom čase dokážu optimalizovať spotrebu energií a materiálov, pracovnú silu, plánovanie, údržbu a iné dôležité výrobné ukazovatele, aby dokázali vyrábať ten správny objem kvalitných výrobkov a minimalizovať neočakávané výdavky. Systémy na manipuláciu a prepravu materiálov a výrobkov sú často ohnivkami v reťazci, pretože zabezpečujú presun materiálov z jedného miesta na druhý a zároveň sú platformou na automatizovaný zber údajov.

Všetky tieto výrobné trendy dneška vytvárajú potreby pre kamerové systémy snímania a spracovania obrazu, ktoré pomáhajú riešiť stále rastúcu rôznorodosť priemyselných procesov, sledovania a dodávok tovarov pri súčasnom znižovaní nákladov. Pritom systémy na snímanie a spracovanie obrazu sa stále zmenšujú a zlacňujú, zvyšujú svoj výkon, funkcionalitu a nenáročnosť používania. Na ich nastavenie a prevádzku netreba v mnohých prípadoch mať špeciálne odborné vzdelanie. Práve preto je dnes trendom náhrada tradičných, diskrétnych senzorických systémov na sledovanie a snímanie výrobkov za už spomínané systémy na snímanie a spracovanie obrazu.

V praxi už nie je nič výnimočné vidieť kombináciu infračervených 3D skenerov s 2D kamerami, ktoré sa využívajú napr. pri snímaní veľkosti škatúľ, obalov so zlým tvarom a pod. V minulom roku zaznamenali najväčší prírastok z hľadiska aplikácie systémy na snímanie a spracovanie obrazu s využitím 3D kamier.