Ak sa teda bude neustále zvyšovať spotreba energií a prírodných zdrojov, prejaví sa to nielen na stále väčších klimatických zmenách, ale ľudstvo bude postavené pred základnú otázku – otázku vlastnej existencie. Skúsme sa teda na to pozrieť z druhej strany. Ak, zjednodušene povedané, začneme napr. spotrebúvať menej elektrickej energie, klesne aj spotreba plynu, uhlia a ostatných prírodných, vyčerpateľných zdrojov. Ich kapacita potom vydrží na dlhšie časové obdobie a takto získaný čas bude možné využiť na výskum a vývoj nových druhov energetických zdrojov. Medzi najväčších spotrebiteľov elektrickej energie patria priemyselné podniky, kde by úspory energií znamenali významný lokálny, ako aj globálny prínos.

Tieto úspory možno v dnešnom priemysle dosiahnuť mnohými spôsobmi – od presnejšieho plánovania výroby, optimálneho vyťaženia strojných a technologických zariadení až po používanie moderných, energeticky úsporných technológií, zariadení a prístrojov. Vážnosť tejto témy si uvedomujú aj výrobcovia systémov automatizácie a riadenia, keď viaceré známe nadnárodné spoločnosti ohlásili v posledných mesiacoch konkrétne, prelomové produkty a technológie zamerané práve na úspory energií. Ďalšími veľkými spotrebiteľmi sú administratívne budovy, nákupné centrá, ako aj my všetci, ktorí žijeme v bytoch či domoch. Kúrenie, klimatizácia, osvetlenie či domáce spotrebiče sú pod kontrolou sofistikovaných riadiacich systémov a s minimálnymi nárokmi na spotrebu elektrickej energie.

Systémy a riešenia teda existujú. Prepnime sa aj my všetci do stavu, keď budeme vnímať úspory energií nie ako módny trend, ale ako našu osobnú zodpovednosť voči svetu, v ktorom budú žiť naše deti a vnúčatá. Nech teda každý z nás nájde v sebe chuť a odvahu urobiť ten svoj, hoc aj malý krok správnym smerom.