Tím odborníkov, ktorý v prvom kroku zmapoval situáciu z hľadiska kalibrácie potvrdil, že tieto procesy sa vykonávajú s vysokými nákladmi a je potrebné stanoviť nové spôsoby kalibrácie. Hlavným cieľom bolo nájsť lepšie a rýchlejšie spôsoby kalibrácie prístrojov a zároveň znížiť s tým súvisiace náklady. Tím sa zameral na tri hlavné oblasti: zredukovať kalibráciu prevádzkových prístrojov, ktoré neboli kriticky dôležité z pohľadu prevádzky, neboli zaradené do bezpečnostných slučiek a zbierať z nich len údaje, ktoré sami generujú.

Zavedenie kalibrácie bez použitia papiera a zautomatiozvanie postupov kalibrácie s cieľom skrátiť potrebný čas a znížiť počet manuálnych podporných funkcií. Poslednou oblasťou bolo zavedenie analýzy kalibrácie s cieľom určenia prístrojov, ktoré nie je potrebné kalibrovať tak často ale zároveň muselo byť zachované dodržiavanie striktných požiadaviek farmaceutickej spoločnosti aj regulačných orgánov. Tím oslovil dvoch popredných svetových dodávateľov riešení v oblasti kalibrácie, aby sa pokúsili navrhnúť riešenie, ktoré by takto stanovené ciele splnili. A výsledok?

Každoročné zníženie spotreby papiera v rozsahu 21 000 hárkov, zníženie o viac ako 500 hodín za týždeň, ktoré boli predtým venované manuálnemu zadávaniu získavaných údajov a zároveň odstránenie potenciálnych chýb pri tomto procese, zrušenie 234 kalibrácií za rok z dôvodu možnosti predĺženia intervalov kalibrácie, vyradenie 33% prevádzkových prístrojov z plánovaných kalibrácií, ktoré nesúviseli priamo s kvalitou alebo bezpečnosťou prevádzky, čo predstavovalo ďalšiu ročnú úsporu 300 hodín. Tieto výsledky presvedčili farmaceutickú spoločnosť až do takej miery, že takýto program bude zavádzať vo všetkých svojich výrobných závodoch po celom svete. Čo myslíte, inšpirujúce, že?