Začnem asi tým najbežnejším a najdostupnejším nástrojom – elektronickou poštou. V súčasnosti má každý niekoľko e-mailových kont, pričom ku každému z nich sa dokáže pripojiť tak z počítača, ako aj mobilného zariadenia. Prostredníctvom e-mailov sa v súčasnosti posielajú nielen správy, dokumenty a obrázky, ale aj zdrojové kódy, ktoré je potrebné zo strany dodávateľa opraviť a ten ich opäť posiela späť svojmu zákazníkovi e-mailom.

Je to efektívny nástroj aj preto, že korešpondencia a výmena informácií je zdokumentovaná a možno ju archivovať. Veľmi dôležitým aspektom projektov je, aby jeho účastníci mali prístup ku všetkým relevantným dokumentom na jednom mieste a aby pracovali s jedným a tým istým dokumentom.  Takúto funkcionalitu ponúkajú ďalšie veľmi populárne nástroje pre realizáciu projektov ako napr. SharePoint, Google Documents, Agile, Huddle či Dropbox.

Klasické telefonické rozhovory sú čoraz častejšie pri riešení projektových úloh dopĺňané web-stretnutiami a telekonferenciami. Skype, WebEx, LiveMeeting, GtoMeeting či Microsoft Lync sú súvisiacimi službami a umožňujú „stretávanie“ tímov z celého sveta na „jednom mieste“ a v tom istom čase. Navyše účastníci dokážu opäť zdieľať rovnaké dokumenty a hovoriť o stave rozpracovanosti jednotlivých úloh projektu. Využívanie týchto nástrojov tak zjednodušilo a zefektívnilo riadenie a realizáciu projektu, že pracovníci jednej inžinierskej spoločnosti sídliacej v USA nemuseli až do dňa uvedenia projektu v čínskej firme ani raz vycestovať do tejto vzdialenej destinácie.

Viacerí dodávatelia automatizačnej techniky využívajú aj svoje vlastné nástroje pre spoluprácu tímov, aby tak zaručili bezpečnosť prenosu informácií a efektivitu priebehu realizácie projektu. Avšak stále to bolo, je a bude o konkrétnych ľuďoch, ich motivácii a prístupe k tomu, ako svoje úlohy v rámci automatizačného projektu pochopia a postavia sa k nim. Uvedené nástroje môžu byť „len“ významnou pomôckou v ich práci.