Pestrosť názorov, ktoré si možno vypočuť na takýchto podujatiach, svedčí o tom, že prístupov, ako riešiť úlohy praxe, je niekoľko, žiaden nie je univerzálny a záleží na konkrétnom zadaním tej-ktorej úlohy. Okrem takýchto námetov si bolo možné vypočuť aj názory odborníkov na rôzne trendy. Medzi tie najdiskutovanejšie patrí v poslednom období aj inteligentná rozvodná sieť – smart grid. Tak ako pri každom probléme, aj tu nájdeme zástancov aj takých, ktorí sú proti. Tí proti nie sú ani v podstate proti, ale stále u nich vyvstávajú otázky zmysluplného využitia a skutočnej realizovateľnosti tejto filozofie. V niekoľkých diskusiách odborníkov, ktorí sa v energetike profesionálne pohybujú dlhé roky, som mal možnosť vypočuť si, že ide o politickú záležitosť či lobizmus niekoľkých záujmových, technologických a iných skupín.

Ťažko nájsť v súčasnosti jasnú odpoveď na túto tému, pretože je to len začiatok procesu, ktorý bol ako jeden z mnohých vybraný na riešenie efektívnejšieho využívania elektrickej energie, ktorej spotreba celosvetovo z roka na rok rastie. Na druhej strane to ja osobne vnímam ako paralelu s inými technologickými riešeniami. V 50. rokoch minulého storočia si tiež len málokto vedel predstaviť, že raz budeme mať možnosť nosiť pri sebe vreckový počítač, ktorý bude tisíckrát výkonnejší ako dovtedy známe sálové počítače, ktoré vlastnili len vybrané vojenské a vesmírne agentúry. A dnes... V každom prípade to sledujeme ďalej.

Druhá vec, ktorá ma zaujala, boli informácie z výrobných podnikov. Zástupcovia českých aj slovenských výrobných podnikov sa pri svojich návštevách veľtrhov a konferencií tvárili, že roboty je dosť a recesia akoby bola pomaly na ústupe. To je však pravda iba napoly, pretože realita v číslach je mierne iná. Zatiaľ čo priemyselná výroba v Česku začína stagnovať, výkonnosť tej slovenskej by mala dokonca mierne narásť. To je trochu paradox, pretože obidve ekonomiky sú svojím exportom orientované na Nemecko, ktoré vykazuje tiež rastové tendencie. A to je dobrá správa aj pre automatizérov, pretože po rokoch hladu sa snáď pečie aj na Slovensku nový koláč, z ktorého si bude chcieť každý odtrhnúť svoj kúsok. To akiste vyžaduje stretávať sa s tými správnymi ľuďmi.