Zatiaľ najlepšie vyhliadky z pohľadu regiónov má Ázia a Amerika. Vysoký nárast výrobných aktivít v oblastiach farmaceutického, potravinárskeho, nápojového aj chemického priemyslu sa podpisujú pod fakt, že najmä Čína sa dostáva do pozície lídra ázijsko-pacifického regiónu. Z dlhodobého hľadiska sa hovorí aj o reálnej možnosti, že Čína prevezme globálne prvenstvo od USA, ktoré doteraz dominovali výrobnému priemyslu.

Nárast aktivít v uvedených oblastiach znamenal podľa hodnotenia minulého roku aj nárast v predaji a inštaláciách systémov, ktoré by mali zefektívniť celú výrobno-logistickú činnosť podniku, ako aj prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti a bezporuchovosti výrobných operácií. Ide najmä o systémy plánovania podnikových zdrojov (ERP), správu podnikových technických prostriedkov (EAM) či systémy na správu skladových zásob (WMS) a riadenie prepravno-logistických operácií (TMS), ktorých predaj presiahol očakávania analytikov. Pozitívne vyhliadky majú napríklad aj strojári z Tlmáč, ktorí si svojou dobrou povesťou aj tento rok neochvejne razia cestu kubánskym energetickým sektorom, pričom ich aktivity môžu výrazne pomôcť ďalším, aj slovenským automatizérskym subdodávateľom.

Ďalšou ostro sledovanou oblasťou je stále automobilový priemysel. Zatiaľ čo niektorí manažéri z GM vo veľkom rozpredávajú akcie svojho materského podniku a japonský Nissan prerobil od začiatku roku viac ako dve miliardy eur, európskemu trhu sa aj vďaka šrotovnému dočasne zablyslo na lepšie časy. Slovenský PSA Peugeot Citröen ohlásil na základe dopytu z Nemecka, Francúzka a Talianska zvýšenie výroby a dočasne predĺžil aj pracovný čas. Recesia je témou dňa, ale zdá sa, že s dohľadným koncom.