Úplné schválenie pod hlavičkou IEC splnilo očakávania používateľov po jednotnej medzinárodnej norme pre bezdrôtovú komunikáciu, ktorú navyše podporujú všetci významní dodávatelia automatizácie. O tri mesiace neskôr potvrdila bez akýchkoľvek zmien pozíciu technológie WirelessHART aj európska komisia pre normalizáciu CEN ako európsku normu s označením EN 62591, ktorá nadobudla platnosť v 31 krajinách združených v CENELEC. Navyše prínos je aj v tom, že technológiu WirelessHART odobrili výrobcovia automatizácie aj koncoví používatelia ako spoľahlivé a bezpečné riešenie. Počet produktov, ktoré podporujú WirelessHART, rastie každý mesiac.

Doteraz bolo vo svete nainštalovaných viac ako 30 miliónov produktov podporujúcich komunikáciu prostredníctvom technológie HART. Žiaden z jej používateľov sa však nemusí v prípade záujmu o ďalšie rozširovanie svojej technológie báť o pôvodnú investíciu, pretože WirelessHART je úplne kompatibilný s „drôtovým“ HART-om. To pomôže „odomknúť“ doteraz zavreté diagnostické informácie z prístrojov a zlepšiť tak efektivitu ich prevádzky. Ďalším prínosom WirelessHART bude možnosť zavedenia meraní tam, kde to pre vysoké náklady na káblovanie alebo nemožnosť umiestniť štandardné káblové riešenie nebolo technicky možné. A ešte jedna praktická poznámka na záver: čím viac komunikujúcich jednotiek vidí jedno zariadenie vo svojej blízkosti, tým stabilnejšia je celá bezdrôtová, samoorganizujúca sa sieť.