Aj v našom časopise sme už priniesli veľa odborných článkov a opisov konkrétnych aplikácií, kde moderné spôsoby správy technických prostriedkov a ich údržba priniesli podnikom nezanedbateľné prínosy. Nejde len o finančné úspory, ale aj o ochranu zdravia pracovníkov či životného prostredia. Práve prevádzky výrobných podnikov sú miesta, kde sa peniaze tvoria, ale aj strácajú. Tu sa vyrábajú produkty, určuje sa ich kvalita, spotrebúva sa energia a materiály a vykonáva sa práca. Ako budú tieto technické prostriedky a ľudia pracovať, tak bude alebo nebude podnik fungovať. Ľudia, našťastie, dokážu svoje stavy a nápady odkomunikovať, horšie je to s technickými zariadeniami.

A preto je podstatnejšie ako kedykoľvek predtým venovať sa práve im. To známe „výpadok výroby je desaťnásobne drahší ako investícia do údržby“ bude naberať z roka na rok na sile. Už niekoľko rokov sú na trhu dostupné počítačom podporované systémy na správu strojov a technických podnikových prostriedkov, ktoré dokážu plánovať starostlivosť o strojné zariadenia a ostatné technické prostriedky a zároveň sledovať zásoby náhradných dielov a vykonanú prácu. Ich prepojením na podnikové ekonomické systémy možno vytvoriť komplexný nástroj, ktorý podniku prináša nielen úspory, ale aj konkurenčné výhody na trhu!

A môžeme ísť ďalej. Na scénu prišli v posledných rokoch bezdrôtové technológie, ktoré opäť nielen šetria náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, nákup káblov, výkopové práce a pod., ale – a to je hlavné – dokážu flexibilne prispôsobiť výkon údržby aktuálnym požiadavkám prevádzky. Potrebujem od budúceho týždňa sledovať iné zariadenie? Žiaden problém – prenesiem adaptér s anténou na bezdrôtové spojenie na dané zariadenie a hotovo. Samozrejme, to je zjednodušený opis, ale principiálne to môže takto fungovať. A je to realita už aj v niektorých slovenských podnikoch, pre ktoré údržba nepredstavuje len náklady, ale najmä výnosy.