...priemysel sa bude musieť efektívne vyrovnať s nariadeniami ­regulačných orgánov, a to bez straty produktivity; väčšina krajín musí bojovať proti klimatickým zmenám skôr, ako emisie skleníkových plynov zo stále rastúceho využívania fosílnych palív zabrzdia vývoj (toto bude veľký problém pre Čínu); silná konkurencia na globálnych trhoch bude naďalej hnať priemysel k čoraz účinnejším riešeniam; priemysel sa bude musieť poobzerať po nových spôsoboch zvyšovania produktivity; organizácie budú potrebovať oveľa viac informácií, aby boli schopné robiť účinné obchodné rozhodnutia; trvalá udržateľnosť bude súčasťou všetkých diskusií a uvádzaní do praxe; bude sa realizovať prieskum a výroba nových zdrojov energie, napr. bridlicového plynu, geotermálnej energie či čistého uhlia...

Aj tieto trendy musia vo svojich plánoch zohľadniť všetci výrobcovia automatizácie, ktorí sa budú chcieť nielen presadiť, ale vôbec udržať na globálnom trhu. A to ovplyvní nielen vývoj ich nových produktov, ale aj ponuku služieb či spôsob investovania. Produkty a riešenia automatizácie budú musieť ich prevádzkovateľom prinášať vyššiu produktivitu, účinnejšie využívanie energií, optimalizáciu procesov, programy na spracovanie údajov v reálnom čase a správu technických prostriedkov spolu s technikmi, ktorí presne rozumejú procesom u daného zákazníka. Z pohľadu výrobcov a dodávateľov automatizácie bude dôležité analyzovať históriu nákupov koncového zákazníka a predpovedať jeho požiadavky do budúcnosti. V kombinácii s dodávateľským reťazcom a efektívnou logistikou to môže znamenať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním.